Pridané 7. Január, 2016
Vznikla koncom roku 2015.

Divízia Ecophon patriaca do sektoru saint-Gobain Construction products, má novozriadenú kanceláriu v sídle svojej sesterskej spoločnosti Weber, na adrese Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava.

 

Kontakt tu