ISOVER získal ocenenie Superbrands - už po tretí krát v rade!

Homepage pridané 22. februára, 2018Komisia expertov programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti ISOVER aj tento rok cenu Slovak Business Superbrands Award 2018. ISOVER sa tak už po tretí krát zaradil do skupiny elitných značiek, ktoré sú vzorom úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky.

 

Titul Superbrands je znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Ocenenie získavajú značky s výnimočnou povesťou – zákazníci si s nimi vždy spájajú významné hodnoty a majú k nim osobný vzťah. Zisk pečate Superbrands je podmienený úspechom vo viackolovom výberovom procese. Pri nominácii sa vychádza z databázy všetkých obchodných trade-mark značiek. Následne je vytvorený zoznam kandidátov, ktorí sú podrobení spotrebiteľskému prieskumu – realizovanému spoločnosťou GfK -  ktorá na základe známosti a obľuby jednotlivých značiek zúži výber na semifinalistov. O konečnom pridelení ocenenia následne rozhoduje komisia BrandCouncil.
 
„Ocenenie Superbrands je potvrdením kvality, ktorá je výsledkom nášho každodenného úsilia. Snažíme sa stále napredovať a prinášať inovácie pre našich zákazníkov. Som rád, že sa nám cenu podarilo obhájiť už po tretí krát za sebou,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti.

 

Cieľom programu Superbrands je uviesť do pozornosti spotrebiteľov a odbornej verejnosti mimoriadne silné a kvalitné značky pôsobiace na slovenskom trhu. Takto prezentované značky sú príkladom hodným nasledovania pre tých účastníkov trhu, ktorí hľadajú inšpiráciu u tých najlepších. Ďalší z cieľov programu Superbrands je vzdať hold najúspešnejším značkám v oblasti brandingu.  O udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Business Brand Council na základe informácií poskytnutých renomovanou spoločnosťou BISNODE. Členmi Brand Councilu sú uznávaní odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že ISOVER môžeme pomenovať aj „rodinným“ podnikom?

V jeho divíziách a strediskách nájdeme pracovať aj spoločných príslušníkov rodín, ktorí si odovzdávajú navzájom pracovné skúsenosti a poznatky. Na Slovensku vo výrobnej sfére a to pri výrobe EPS polystyrénu už niekoľko rokov (7 rokov) spolu otec so synom úspešne spolupracujú pri výrobnej linke konkrétne na predpeňovacej forme, kde naozaj rodinná väzba napomáha ku kvalitnému a trpezlivému odovzdávaniu skúseností z pokolenia na pokolenie. Mnohé tieto rodinné – generačné vzťahy dopomáhajú k lepším pracovným vzťahom a to aj v prípade manželov – zamestnávame 3 manželské páry, súrodenecké dvojice a pod.