Glassolutions školil výrobcov okien

Homepage pridané 1. augusta, 2018
V júni pripravila spoločnosť Glassolutions v spolupráci s partnerskou spoločnosťou JMP Glass školenie pre slovenských výrobcov okien. Hlavnou témou boli zmeny v očakávaniach investorov a najmä komfort užívania stavieb.

Okrem témy vývoja teplo-technických požiadaviek zaujala najmä otázka zvyšovania nárokov na akustickú pohodu. Samotní výrobcovia konštatovali, že problematika riešenia hluku je už častá a investor má dnes omnoho vyššie požiadavky ako v minulosti.

Z nových produktov zaujal predovšetkým ECLAZ, teda sklo s vysokým prestupom svetla a zároveň vysokým ziskom tepla pri nízkej hodnote Ug.

Napriek dynamickému vývoju oknárskeho trhu na Slovensku stále niektorí výrobcovia ponúkajú tzv. studený rámik hlavne kvôli cene. Studený rámik však často spôsobuje rosenie, únik tepla a vznik plesní. Práve z tohto dôvodu boli veľmi pozitívne vnímané výsledky štúdie Inštitútu pre pasívne domy a riešenie v podobe rámika SWISSPACER ako energeticky najúčinnejšieho rámiku na trhu.

Na prednáškach sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov výrobcov okien na Slovensku.

Školenie sa konalo v historických priestoroch kaštieľa Mojmírovce, ktoré zároveň poslúžili ako názorná ukážka vývoja trhu a jeho požiadaviek. Pozitívne hodnotenie účastníkov, vyvážený mix odborných a business tém a neustále zmeny na trhu pravdepodobne znamenajú, že takéto školenie sa v budúcnosti môže zopakovať.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že Nitrasklo patrí do skupiny spoločností s hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike?

Naša spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu, a preto patrí do exkluzívnej skupiny 6,5 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu A ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.