NAŠE POSLANIE VYPLÝVA Z NÁPLNE NAŠEJ ČINNOSTI.

Pre našich zákazníkov a často aj spoločne s nimi navrhujeme, vyrábame a dodávame také materiály a riešenia, ktoré zlepšujú život každého z nás, prispievajú k nášmu komfortu a vyššej kvalite života a zároveň sú ohľaduplné k našej planéte.

NAŠE POSLANIE JE DANÉ TÝM, KÝM SME.

Viac ako 350 rokov našej histórie, vedúce pozície v mnohých odboroch nášho podnikania a skúsenosť našich pracovných tímov nám umožňujú, aby sme pri našom rozvoji prispievali k riešeniu základných problémov, ktorým ľudstvo v súčasnosti čelí, ako sú klimatické zmeny, ochrana prírodných zdrojov či boj proti nerovnosti .

Sme globálna, ale zároveň tiež lokálna spoločnosť, ktorá je pevnou súčasťou regiónov, v ktorých pôsobí. Pomáhame v jej rozvoji a prispievame k tomu, aby bol svet spravodlivejším, otvorenejším, prívetivejším a dlhodobo udržateľným miestom pre život.

NAŠE POSLANIE JE PODČIARKNUTÉ ČINMI.

Vo všetkom, čo robíme, myslíme na budúcnosť. Spoločne s našimi zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami a ďalšími partnermi nás naše poslanie vedie k snahe napĺňať individuálne i celospoločenské potreby a umožniť každému z nás žiť kvalitnejší život. Zároveň nás motivuje k inováciám, ktorých cieľom je dosiahnuť čo najväčšieho súladu človeka s prírodou, a zaistiť tak udržateľnú budúcnosť našej planéty.

NAŠE POSLANIE JE ZALOŽENÉ NA NAŠICH HODNOTÁCH.

Naša činnosť je vždy v súlade s našimi firemnými zásadami, spoločenskými hodnotami a etickými princípmi, ktoré sa odrážajú v našej firemnej kultúre. Naša vzájomná spolupráca je založená na počúvaní, dialógu, starostlivosti, solidarite, dôvere a rešpekte k odlišnostiam.

Naším základným cieľom a poslaním je konať každý deň tak, aby sme urobili svet príjemnejším miestom pre život pre nás i budúce generácie.

Pierre-André de Chalendar
Pierre-André de Chalendar
Chairman & CEO Skupiny Saint-Gobain

Pre mňa je jedným z najdôležitejších slov z nášho poslania HOME čiže DOMOV! Je veľmi inkluzívny a má veľmi silný emocionálny náboj. Zahŕňa v sebe základnú ľudskú potrebu, ktorá existuje večne, ašpiráciu, ktorá je univerzálna a špecifická pre každú časť planéty, a harmonické prelínanie hmotného a emocionálneho sveta, intímneho a kolektívneho. Inými slovami, vyjadruje mikrokozmos našich jednotlivých domov a makrokozmos nášho spoločného domova - planéty.