Marcel Hromník

Marcel Hromník

 

Pracovná pozícia: Area sales manažér

Spoločnosť: Weber

Zamestnať sa v Saint-Gobain bolo jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote

Do Saint-Gobain som nastupoval na pozíciu obchodno-technického poradcu a hlavným dôvodom bolo, že som chcel mať za sebou silnú spoločnosť, ktorá na trhu niečo znamená a o ktorej produkty a reputáciu sa môžem pri obchodovaní oprieť. Dnes pracujem ako area sales manažér. Baví ma, že mám v práci voľnosť v rozhodovaní, zodpovednosť za tím a tiež za dosiahnuté výsledky. Milujem ten pocit, keď vidím že som urobil správne rozhodnutia. 

Môj pracovný deň začína už doma pri raňajkách, kedy si prechádzam emaili. Potom idem buď na stretnutia k zákazníkom alebo do kancelárie riešiť bežné a nebežné pracovné povinnosti. V práci sa určite nenudím, čo je super😊.

 

Marcel Hromník

 

Saint-Gobain pre mňa najlepšie vystihujú hodnoty profesionalita a rešpekt voči ostatným. A je jedno, či sú to kolegovia alebo zákazníci. V tomto duchu vnímam aj bezpečnosť práce, ktorá je vždy na prvom mieste. Zároveň nepoznám inú firmu, ktorá by toľko investovala do svojich ľudí. Za mňa sú to všetko známky úcty a starostlivosti o ľudí.  Už pri nástupe a úvodných školeniach som vedel že som na správnom mieste.