Alena Glasová

Alena Glasová

 

Pracovná pozícia: Senior účtovníčka

Spoločnosť: Saint-Gobain

V práci si najviac cením veľmi dobrý kolektív

Do Saint-Gobain som prišla pred 15 rokmi. Hľadala som pre seba novú výzvu, ktorá by mi umožnila rozšíriť svoj záber, naučiť sa nové veci a pracovať v SAP-e, ktorý som poznala už aj predtým. 

V minulosti som pracovala ako mzdová špecialistka, dnes mám na starosti účtovníctvo dodávateľských faktúr. Zmena mi umožnila nielen rozšíriť si vedomosti v nových oblastiach, ale aj byť v užšom kontakte s ľuďmi. V práci komunikujem intenzívne tak so zamestnancami, ako aj dodávateľmi a spolu riešime rôzne problémy.

 

Alena Glasová

 

Práca ma baví po každej stránke, ale najviac si cením veľmi dobrý kolektív. Je to pre mňa kľúčové k tomu, aby som sa cítila dobre. Kolegovia však nie sú dôležití len pre mňa, ale aj pre Saint-Gobain. Na prvom mieste je v našej firme človek. Vnímam silnú snahu pomôcť a vyhovieť potrebám zamestnancov. Ruka v ruke s tým ide aj vylepšovanie pracovného prostredia, čo je dôležité pre spokojnosť a kvalitu vykonávanej práce.