Spoločnosť Saint-Gobain navrhuje, vyrába a distribuuje materiály a riešenia pre našich zákazníkov, ktoré majú pozitívny dopad na život každého z nás, prinášajú komfort, kvalitu života a zároveň sú šetrné k životnému prostrediu. Máme veľkú ambíciu vyjadrenú naším POSLANÍM: Robiť svet lepším domovom.

NAŠE POSLANIE

NAVRHUJEME, VYRÁBAME A DISTRIBUUJEME MATERIÁLY A RIEŠENIA NAVRHNUTÉ PRE BLAHO KAŽDÉHO A PRE BUDÚCNOSŤ VŠETKÝCH

Zladiť komfort, riešenia, zdravie a ohľaduplnosť k životnému prostrediu: to je cieľ, o ktorý sa usilujeme pri každej z našich činností. Vyvíjame riešenia pre udržateľnú budúcnosť pre domácnosti, kancelárie, dopravu, infraštruktúru, zdravotníctvo alebo priemysel. Sila nášho kolektívu nám umožňuje prispieť k riešeniu veľkých výziev našej doby. Do roku 2050 bude na Zemi 10 miliárd ľudí: budeme čeliť výzvam ohľadne zvýšených nárokov na bývanie, prepravu a starostlivosť o planétu. Aby sme to zvládli, musíme pokračovať v našom inovačnom úsilí a vyvíjať udržateľné riešenia pre stavebné a priemyselné trhy.

Práve dnes musíme konať, pretože kvalita, výkonnosť a vplyv na zdravie a životné prostredie nadobudli osobitný význam. Životné priestory, ktoré pomáhame vytvárať, sú navrhnuté udržateľným spôsobom, aby sa znížila spotreba energie, emisie skleníkových plynov a vplyv na zdroje. Zamerať sa na budovanie budúcnosti každého z nás tiež znamená poskytovať stále spoľahlivejšie riešenia, ktoré zlepšujú výkon a produktivitu profesionálov zo stavebného segmentu. Napríklad podporujeme remeselníkov tým, že im ponúkame riešenia na zefektívnenie procesov súvisiacich s ponukami a faktúrami, miestnych služieb prostredníctvom distribučných sietí alebo im pomáhame školiť sa v nových technikách.

Rozvíjame tiež našu prítomnosť v novo vznikajúcich oblastiach stavebníctva: prefabrikácia, ktorá urýchľuje fázy výstavby a zmierňuje nedostatok pracovných síl a zároveň znižuje produkciu odpadu; 3D tlač, ktorá otvára nové architektonické možnosti, ktoré sú kreatívne, efektívne a udržateľné; alebo digitálna konštrukcia, ktorá podporuje spoluprácu na virtuálnom modeli a znižuje náklady v priebehu životného cyklu budovy. V neposlednom rade, zaistiť budúcnosť všetkých znamená podporovať výkon našich partnerov, tým, že im ponúkneme špičkové riešenia a pracujeme s nimi ruka v ruke prostredníctvom partnerských a kooperatívnych prístupov.

 

NAŠA VÍZIA

BYŤ LÍDOROM V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ VÝSTAVBY, KTORÁ ZLEPŠUJE KAŽDODENNÝ ŽIVOT PROSTREDNÍCTVOM VÝKONNÝCH RIEŠENÍ

To je naša vízia. Pandémia Covid-19 dala do pohybu zmeny, ktoré sú už dnes realitou: túžba po udržateľnejšom rozvoji, digitalizácia služieb a komunikácie a hnutie za transformáciu ekonomík a hodnotových reťazcov. Naše vedúce postavenie, naša kultúra spolupráce, naše multilokálne pôsobenie a naša inovačná sila – to všetko sú aktíva, ktoré pomáhajú udržateľne transformovať naše trhy a navrhovať riešenia pre tento meniaci sa svet. Každý aktér, súkromný aj verejný, má svoju úlohu pri transformácii našich spôsobov výroby, spotreby a dopravy.

Vízia Saint-Gobain je jasná: byť lídrom v oblasti udržateľnej výstavby, ktorá zlepšuje každodenný život prostredníctvom výkonných riešení. Táto vízia nás zaväzuje aby sme zvýšili náš pozitívny prínos pre spoločnosť. Na našej úrovni to znamená zladiť model ziskového rastu s imperatívom udržateľného rozvoja. Našu sociálnu a environmentálnu zodpovednosť nevidíme ako obmedzenie, ale ako zdroj udržateľnej tvorby hodnôt. Ako priekopníci v tejto oblasti sme definovali najvyššie štandardy trhov, na ktorých pôsobíme, s požiadavkou na príkladnosť a neustále zlepšovanie. V roku 2020 Saint-Gobain predstavil plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Naša schopnosť vytvárať hodnoty je tiež založená na našej dôvernej znalosti miestnych trhov v kombinácii s medzinárodnou silou našej Skupiny. Saint-Gobain prepracoval svoju organizáciu tak, aby na miestnej úrovni mala silnú rozhodovaciu autonómiu, čo jej umožňuje reagovať s veľkou odozvou na požiadavky zákazníkov na základe dôkladnej znalosti trhov. Táto blízkosť je živená silnými a centralizovanými odbornými znalosťami na globálnej úrovni v oblastiach, ako je výskum a vývoj alebo priemyselná výkonnosť.

Ďalším hnacím motorom výkonnosti a ziskovosti pre Skupinu je dôraz na synergie, či už v podporných funkciách – napríklad s implementáciou zdieľaných zákazníckych služieb alebo spoločnej logistiky – alebo v rozvoji cross-sellingu s cieľom lepšie reagovať na požiadavky zákazníkov.

A na záver, uprednostňujeme prístup založený na funkčných riešeniach. Partnerov našich klientov podporujeme v zlepšení výkonnosti a efektívnejších reakciách na zložité problémy. Tento prístup je založený na produktových kombináciách schopných tvoriť systémy, ale aj na ponukách služieb alebo dokonca na spoločnom vývoji nových riešení. Kombinácia týchto silných stránok robí náš obchodný model jedinečným. Dáva nám jedinečnú úlohu v srdci transformácie našich trhov.

Celý program Grow&Impact jasne definuje víziu a stratégiu Skupiny Saint-Gobain a dopad jej aktivít na okolitý svet. Definuje víziu, ktorá nám všetkým dáva jasný smer a účel toho čo robíme, smeruje naše aktivity a plány k jasnému a zrozumiteľnému cieľu BYŤ LÍDOROM V ĽAHKÝCH KONŠTRUKCIACH A UDRŽATEĽNOM STAVEBNÍCTVE