Priemyselné objekty

Skladové a priemyselné objekty

 

 

 

 

 

1

 

STRECHA

Glassolutions

SGG CLIMATOP® SOLAR CONTROL – na exte‑ riérovom skle je protislnečné pokovanie typu COOL-LITE®, ktoré má neutrálny vzhľad a funguje ako protislnečná ochrana a izolácia zabraňujúca úniku tepla z miestnosti.

 

ISOVER

Pre ploché strechy je vhodné využiť vlastnosti ako polystyrénu, tak aj čadičových dosiek. ISOVER má v ponuke systémy COMBI ROOF či COMBI PIR, ktoré kombinujú protipožiarne vlastnosti čadičovej vlny a pevnostné vlastnosti penového polystyrénu či PIR dosiek. Novinkou je certifikované akustické riešenie pre ploché strechy na trapézovom plechu ISOVER AKUSTIK ROOF. Pre správne odvodnenie plochých striech je vhodné použiť spádové dosky a kliny ISOVER.

 

Pam

EPAMS® je systém pre zber a podtlakové odvádzanie dažďových vôd z plochých striech od strešnej vpuste až po napojenie na dažďovú kanalizáciu. EPAMS® zahŕňa podtlakové strešné vpuste, liatinové potrubia PAM SMU a kompletné príslušenstvo. PAM ponúka pomoc pri návrhu aj realizácii podtlakového systému EPAMS®.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

PODLAHY

Adfors

ADFORS VERTEX® GRID – sklovláknitá sieťka pre pevnejší a pružnejší poter bez prasklín. Nízka hmot‑ nosť nezaťažuje stropy, eliminuje zdvihnuté rohy pri vyzrievaní a oproti klasickej kari sieti je ľahšia, na rezanie stačí nôž a manipuláciu zvládne 1 osoba.

 

Glassolutions

SGG LITE‑FLOOR® – vrstvené bezpečnostné sklo sa skladá z dvoch alebo viacerých vrstiev skla, spojených fóliami. V prípade rozbitia skla udrží fólia kúsky skla pohromade. Kombináciou rôznych hrúbok alebo množstva jednotlivých zložiek môžeme získať bezpečnostné vrstvené sklá vyhovujúce špecifickým požiadavkám.

 

ISOVER

kročejové dosky z čadičových aj zo sklených vlákien, ďalej potom elastifikovaný polystyrén. Podlahy na teréne treba izolovať aj tepelne – na to sa využívajú penové polystyrény, pri veľkom zaťažení polystyrény extrudované, ktoré unesú až do 70 t na m2.

 

Weber

Weber ponúka riešenie podláh pomocou epoxidových alebo PUR materiálov s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

FASÁDA

Adfors

ADFORS VERTEX® – výstužná sklovláknitá mriežková tkanina zabezpečí prevenciu prasklín fasádnych aj vnútorných omietok a je nevyhnutnou súčasťou zatepľovacích systémov

 

Glassolutions

SGG CLIMATOP® ANTELIO – protislnečné sklo, ktoré sa používa v prípade potreby veľmi reflexného vzhľadu budovy. Hmota skla môže byť zafarbená do zeleného či bronzového odtieňa.

 

ISOVER

Pre väčšinu stavieb sa používa kontaktné zateplenie penovým polystyrénom alebo jeho sivým variantom. V prípade zvýšených požiadaviek na požiarnu ochranu je nutné použiť minerálnu izoláciu. Podľa architektonického návrhu je možné použitie aj prevetrávaných systémov, kde medzi izoláciou a podhľadovými panelmi je ešte oddeľujúca vzduchová vrstva.

 

Weber

Ponúka širokú škálu riešení fasád aj certifikova‑ ných zatepľovacích systémov s mnohými variant‑ mi povrchových úprav pre každý typ budovy. Omietky: široká, pestrá a moderná ponuka farieb a štruktúr. Omietka weberpas clean Active je špe‑ ciálne navrhnutá do oblastí so zvýšenou prašnos‑ ťou, má vynikajúce samočistiace vlastnosti a vy‑ sokú rezistenciu proti tvorbe rias. Omietky Weber sú pripravené na priame použitie a spĺňajú nielen technické požiadavky, ale tiež reagujú na súčasné trendy v architektonickom stvárnení fasád. Weber ponúka okrem štandardných riešení aj dizajnové povrchy, napr. imitáciu dreva, betónu, obkladových pásikov, metalický vzhľad, brizolitové omietky – luxusné vyhotovenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

PRIEČKY

Adfors

ADFORS ponúka širokú škálu moderných dizajno‑ vých sklovláknitých tapiet ADFORS NOVELIO®. Pretierateľné tapety reprezentuje rad Decoration. Novú generáciu tapiet predstavuje rad Nature s finálnou farebnou úpravou. Na zlepšenie kvality vzduchu v interiéri je možné vybrať Novelio Clean‑ Air, ktorý má schopnosť pohlcovať a neutralizovať formaldehyd. Tapeta Mold-X je vhodná pre vlhké prostredie, kde hrozia plesne a baktérie.

 

Glassolutions

CLIP‑IN SILENCE – moderný a originálny systém zvukovoizolačných sklenených priečok. Systém kombinuje eleganciu skla, zvukovú izoláciu a bez‑ pečnosť. Na zabezpečenie optimálnej izolácie sa používa akustické sklo STADIP SILENCE. Testy preukázali, že tieto priečky umožňujú útlm hluku až o 48 dB.

 

ISOVER

Medzi izolácie určené do systémov suchej vý‑ stavby priečok patria špeciálne akustické izolácie z čadičovej alebo zo sklenej minerálnej vlny vo formáte optimalizovanom pre túto aplikáciu, napr.: ISOVER AKU, ISOVER PIANO, ISOVER AKUPLAT.

 

Rigips

Rigips ponúka pre skladové, montážne haly a priemyselné objekty sadrokartónové steny s ma‑ ximálnou výškou 15,46 m a nízkou hmotnosťou a vysokou vzduchovou nepriezvučnosťou.

 

Weber

Weber ponúka ucelený rad vnútorných omietko‑ vých zmesí vrátane štukov. V portfóliu Weber sú tiež zastúpené sadrové omietky, ktoré sú veľmi obľúbené pre svoj hladký vzhľad. V neposlednom rade je potrebné spomenúť klimoregulačnú vnú‑ tornú omietku pre zdravé prostredie.

 

 

 

 

 

 

 

5

 

PODHĽADY

Ecophon

Prostredie priemyselných a skladových objektov zvyčajne tvoria tvrdé odolné materiály a otvorené priestory na dodržanie potrebných výrobných a logistických postupov. Hluk v priemyselných priestoroch nielen ohrozuje sluch, ale vyvoláva aj podráždenosť, stres a únavu. To všetko má vplyv na chybovosť, kvalitu, znižuje produktivitu práce, čo môže v konečnom dôsledku viesť aj k finančým stratám. Vďaka zvukovo pohltivým obkladom dokážeme znížiť hladinu zvuku bez negatívneho vplyvu na dodržiavanie hygienických noriem. Na zníženie hlučnosti je možné do výrobných hál a priemyselných prevádzok použiť akustický systém Ecophon IndustryTM Modus, ktorý je možné inštalovať ako na strop, tak aj na steny.

 

ISOVER

Pri použití minerálnych dosiek ISOVER do podhľadov sa výrazne zvyšujú ich celkové akustické účinky. Minimálna odporúčaná hrúbka izolácie sú 4 cm, avšak na optimálne fungovanie sú vhodné hrúbky 8 – 10 cm v závislosti od použitého podhľadu.

 

Rigips

Systémy suchej vnútornej výstavby pre riešenie podhľadov ponúka protipožiarne, akustické a di‑ zajnové podhľady, podhľady opláštené impregno‑ vanými doskami alebo s úpravou proti plesniam vhodné do priestorov s vysokou vzdušnou vlhkos‑ ťou, a tiež kazetové sadrokartónové podhľady. Akustické sadrokartónové dosky Gyptone Big a Rigitone s unikátnou technológiou Activ‘Air® na‑ vyše pohlcujú emisie formaldehydu a prispievajú k čistému vnútornému prostrediu budov.

 

 

6

 

VNÚTORNÉ PRESKLENIE

Glassolutions

SGG CONTRAFLAM® – skladá sa z bezpečnostných kalených skiel a jednej, alebo viacerých gélových medzivrstiev. Tento produkt uspokojí vysoké nároky na požiarnu ochranu. Má vysokú mechanickú pevnosť a UV odolnosť. CONTRAFLAM je možné aplikovať do interiéru ako jednoduché sklo alebo aj do exteriéru ako izolačné sklo.

 

 

 

7

 

OKNÁ

Glassolutions

SGG CLIMATOP® ONE – maximum úspory tepla. Vonkajšie a vnútorné sklá s pokovaním Planitherm® ONE, hodnota Ug = 0,4 W/m2K.

 

 

8

 

DVERE

Glassolutions

SGG MASTERGLASS® – široká ponuka ornamentných skiel na výrobu celosklenených dverí Securit® určených ako výplne stavebných otvorov, či už existujúcich, alebo nových.

 

 

 

 

 

9

 

INŠTALÁCIE ODPADOVÉ, VODNÉ A VENTILÁCIE

 

ISOVER

Kompletné systémy pre izolácie kruhových či štvorhranných potrubí, priemyselné zásobníky, komíny a ďalšie špeciálne aplikácie. Novinkou sú protipožiarne systémy z minerálnych vĺn ULTIMATE Protect. Samonosné VZT potrubia CLIMAVER disponujú skvelými akustickými parametrami, zjednodušujú a značne zrýchľujú proces realizácie VZT rozvodov na stavbe.

 

PAM

Potrubie z tvárnej liatiny má v priemysle široké uplatnenie napríklad pre tlakové rozvody pitnej, úžitkovej, recyklovanej vody alebo na gravitačné či tlakové odvádzanie odpadových vôd a inak znečistených vôd, vôd s obsahom abrazívnych častíc, soľanky, ďalej tiež pre chladiace okruhy, prívod pre hydroelektrárne. Pre požiarne rozvody vody ponúkame liatinové potrubia s FM atestom, pre ochranu potrubia proti zamŕzaniu systém ISOPAM. Od liatinových systémov očakávajte obrovskú životnosť, bezpečnosť, nehorľavosť, mechanickú odolnosť, jednoduchú montáž a výnimočné akustické vlastnosti.

 

 

 

10

 

 

ODVÁDZANIE DAŽĎOVEJ VODY

 

PAM

Liatinové dažďové zvody majú u nás aj v Európe dlhú tradíciu. PAM na túto tradíciu nadväzuje ponukou hrdlového liatinového systému SME (štandardné vyhotovenie) a TYP R/ANTIK (historické vyhotovenie). Dažďovú vodu je možné odvádzať v tlakovom aj gravitačnom režime prúdenia s využitím hrdlového SME aj bezhrdlového liatinového potrubia vo vnútri aj mimo budovy. Nech už si vyberiete akúkoľvek konštrukciu liatinového systému, vždy oceníte základné vlastnosti liatiny: životnosť, bezpečnosť, nehorľavosť, mechanickú odolnosť aj skvelé akustické vlastnosti.

 

 

 

 

 

11

 

ZÁKLADY A PODZEMNÉ PRIESTORY

 

ISOVER

Špeciálne protipožiarne a akustické izolácie stropov parkovísk a skladových pivničných priestorov zo sklenej či z čadičovej minerálnej vlny aj s povrchovou úpravou nástrekom alebo vliesom. Izolácie odolávajúce vysokému zaťaženiu pre zateplenie spodnej stavby z extrudovaného polystyrénu, izolácie z expandovaného polystyrénu vyrábaného do foriem pre zateplenie sokla.

 

Weber

Weber ponúka rad výrobkov vhodných na hydroizoláciu pivničných priestorov a bitúmenovú stierku ako vonkajšiu ochranu konštrukcie pod úrovňou terénu.

 

 

 

 

 

 

 

12

 

INÉ

 

Adfors

Sklovláknitá výstužná geosieťka do asfaltových vrstiev ADFORS GLASGRID® spomaľuje vznik reflexných trhlín. Jej použitie zaručuje predĺženie životnosti vozovky až 3-násobne.

 

Glassolutions

SGG SERALIT®, EMALIT® – obklady stien v blízkosti tepelných zdrojov z materiálu, na ktorý je nanesená keramická farba podľa odtieňa RAL. Následne je vykonané tepelné tvrdenie (kalenie). Tým sklo získa odolnosť proti teplotám až do 200 °C. Súčasne sa zvýši jeho pevnosť proti nárazom. SGG EGLASS – integrované, takmer neviditeľné vyhrievanie skiel. Umožňuje zvýšenie vizuálneho a tepelného komfortu v interiéri aj exteriéri. Použitie na strieškach pre rozpúšťanie snehu, alebo v interiéri ako kúrenie či na redukciu kondenzácie.

 

PAM

PAM vyrába liatinové poklopy a mreže pre kana‑ lizačné šachty a dažďové vpuste s možnosťou vybavenia zámkom proti neoprávnenej manipu‑ lácii alebo vlastným logom. Ponúkame systém pravouhlých trapézových poklopov PAMETIC v záťažových triedach B125 až F900 v mnohých rozmerových variantoch. PAMETIC vyhovuje náročným požiadavkám na bezpečnosť, stabilitu, zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, vodeodolnosť a jednoduchosť používania. Systém DIREXIONAL pre bezvýkopovú pokládku vodovodného aj kanalizačného potrubia (inštalácia bez nutnosti vykonávať pokládku otvoreným výkopom) umožňuje zachovať dopravu aj prevádzku počas výstavby potrubia. Systém podzemných zásobníkov požiarnej vody (1 rúrka DN 2000 = 25 m3 vody). Mikropilóty pre základy z tvárnej liatiny. Systém využitia pilót z tvárnej liatiny je modernou, ekonomickou a univerzálnou metódou na vybudovanie základov či zlepšenie pôdnych vlastností. Ide o razené pilóty s kónickým hrdlom, vďaka ktorým je aplikácia rýchla, bez odpadu a bez odstraňovania zeminy

 

Weber

Riešenia pre čističky odpadových vôd.