Skupina Saint-Gobain dosiahla v roku 2022 rekordné výsledky

Skupina Saint-Gobain dosiahla v roku 2022 rekordné výsledky

 

Ako celosvetový líder moderného a udržateľného stavebníctva využíva Skupina svoje inovačné schopnosti a odborné znalosti na poskytovanie riešení kľúčových výziev, ktoré prináša klimatická a energetická kríza. Tie budú hnacími silami rastu Saint-Gobain v nadchádzajúcom desaťročí.


 ● Tržby Skupiny vzrástli v roku 2022 medziročne o takmer 16% na 51,2 miliárd eur a prevádzkový
     zisk sa zvýšil o 18,4% na 5,3 mld. eur.

 ● Prevádzková marža stúpla o 20 bázických bodov na 10,4% a rovnako narástla aj pridaná hodnota,
     keď ROCE dosiahla 16,1 %.

 ● Skupina pokračovala aj v znižovaní CO2 emisií. Oproti roku 2017 zredukovala emisie o 27%
     a medziročne o 5%.

 ● Pod výsledky sa podpísal silný organický rast o 13,3% založený na bezkonkurenčnej ponuke
     udržateľných riešení predstavujúcich takmer tri štvrtiny tržieb skupiny, ktoré sú vyvážené medzi
     tromi geografickými zónami: Severnou Amerikou, Áziou a rozvojovými krajinami a západnou
     Európou.

 ● Skupina je svetovým lídrom v oblasti stavebných chemikálií s ročným obratom 5,3 miliardy eur.
 ● Vďaka silným výsledkom zabezpečil Saint-Gobain rekordnú návratnosť pre akcionárov v objeme
     2,6 miliardy eur za dva roky (z toho 1,35 mld. eur za minulý rok) a to prostredníctvom spätného
     odkúpenia akcií a výplaty dividend. Vďaka spätnému odkúpeniu akcií v hodnote viac ako
     1 miliardy eur za dva roky skupina predstihla svoj cieľ spätného odkúpenia akcií v hodnote
     2 miliárd eur za obdobie rokov 2021-2025.

Skupina dosiahla rekordné výsledky v napätom geopolitickom, energetickom a makroekonomickom prostredí. Ako celosvetový líder
v oblasti moderného a udržateľného stavebníctva využíva Saint-Gobain svoje inovačné schopnosti a odborné znalosti na to, aby poskytla riešenie kľúčových výziev, ktoré prináša klimatická a energetická kríza, ktoré budú štrukturálnymi hnacími silami rastu Skupiny
pre nadchádzajúce desaťročie.

Som presvedčený, že rok 2023 bude pre spoločnosť Saint-Gobain opäť dobrým rokom. Náš plán je jasný: disciplinované plnenie našich strategických priorít „Grow & Impact“. Viem, že sa môžem spoľahnúť
na odhodlanie a talent našich tímov, ktoré robia všetko pre to, aby čo najlepšie obsluhovali svojich zákazníkov. V tejto súvislosti plánujeme
v roku 2023 dosiahnuť prevádzkovú maržu medzi 9 a 11 %, čo je v súlade s cieľmi stanovenými v "Grow & Impact" na obdobie 2021-2025. 

Benoit Bazin - generálny riaditeľ Skupiny Saint-Gobain

Benoit Bazin, generálny riaditeľ Skupiny Saint-Gobain

Kompletnú tlačovú správu a ďalšie detailné informácie ku konsolidovaným finančným výsledkom Skupiny Saint-Gobain za rok 2022 nájdete tu Saint-Gobain.com.