SAINT-GOBAIN ZAVÁDZA NOVÝ PLÁN TRANSFORMÁCIE S NÁZVOM "TRANSFORM & GROW PROGRAM". ZRÝCHLENIE ROTÁCIE PORTFÓLIA. NOVÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA. NAVÝŠENIE PREVÁDZKOVEJ MARŽE.

Saint-Gobain má veľa silných stránok, medzi ktoré patria rozsiahle trhy, silnej priemyselnej schopnosti a inovačnej kapacity, portfólio riešení prispôsobených aktuálnym trendom a vysoká odbornosť a záväzok zamestnancov na celom svete.

Ako môžeme tieto výhody naplno využiť, aby sme zvýšili našu konkurencieschopnosť a naštartovali tak rast? Táto otázka sa stala základnou výzvou nového plánu transformácie.

Plán je založený na 2 základných pilieroch:

  • Činorodé riadenie nášho portfólia produktov a riešení, ktoré ponúkame, pre vytvorenie ešte väčšie hodnoty.
  • Nová trhovo orientovaná organizácia, ktorá je jednoduchšia, zahŕňa digitálne riešenie na všetkých úrovniach a približuje nás k našim zákazníkom.

Táto organizácia je založená na 2 princípoch:

  • Pre lokálne jednotky, ktoré sa zaoberajú stavebnými materiálmi (sadrokartón, izolácia, omietky, sklo pre architektúru a pod.), usilujeme o prístup orientovaný na jednotlivé krajiny koordinované 4 operačnými regiónmi.
  • Pre globálne jednotky (automobilové sklo a vysoko výkonné materiály) prijímame organizáciu pod názvom High Performance Solutions (HPS).

Získame okamžité výhody pre našich zákazníkov, a to vďaka širšej a integrovanejšej ponuke. Pre zamestnancov to znamená kratšie a efektívnejšie rozhodovacie kanály, ktoré sú jednoduchšie a podporujú väčšiu zodpovednosť.

Tento plán transformácie by mal tiež zvýšiť prevádzkovú maržu o 1% do roku 2021, vrátane dodatočných úspor 250 miliónov EUR ročne.

Zavedením tohto plánu bol poverený Benoit Bazin, Chief Operating Officer, ktorého na pozíciu menoval Board of Directors na návrh Pierre-André de Chalendar.