Výroba a spracovanie skla

Sektor výroby a spracovania skla rieši nielen stavebné sklo pre budovy a fasády, ale tiež zabezpečuje bezpečný výhľad. 
Sektor výroby a spracovania skla v Slovenskej republike

  • Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Glassolutions - Nitrasklo už dve desaťročia prináša progres v oblasti izolačných skiel a drží si pevne svoje vedúce postavenie na slovenskom trhu. Výroba je sústredená v prevádzke Nitra, kde sú na štyroch linkách vyrábané izolačné dvojsklá a trojsklá, ktoré sú dodávané desiatkam zákazníkov na celom Slovensku.

Sektor výroby a spracovania skla vo svete

Ako druhý najväčší svetový výrobca sklenených fliaš a pohárov, má Verallia predajné zastúpenie na 46 trhoch po celej Európe, Severnej a Latinskej Amerike. Ako popredný dodávateľ fliaš na víno a alkoholické nápoje a nádob pre potravinárske výrobky má Verallia silnú pozíciu na regionálnych trhoch s pivom, džúsmi, nealkoholickými nápojmi, minerálnymi vodami a olivovým olejom.

Činnosť spoločnosti Verallia je založená na jedinečnom a efektívnom obchodnom modely, ktorý spája výhody silných značiek s blízkosťou zákazníka. Silnú pozíciu svojej výrobnej a predajnej siete si Verallia udržuje blízkosťou a kultiváciou kontaktov s partnermi.

 

Kľúčové údaje

  • 15 tisíc zamestnancov
  • 25 miliárd fliaš a pohárov vyrobených po celom svete
  • sieť 60 priemyselných lokalít v 13 krajinách uplatňujúcich osvedčené výrobné postupy
  • 6 technických centier na celom svete
  • 20 tisíc zákazníkov na celom svete
Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že ISOVER môžeme pomenovať aj „rodinným“ podnikom?

V jeho divíziách a strediskách nájdeme pracovať aj spoločných príslušníkov rodín, ktorí si odovzdávajú navzájom pracovné skúsenosti a poznatky. Na Slovensku vo výrobnej sfére a to pri výrobe EPS polystyrénu už niekoľko rokov (7 rokov) spolu otec so synom úspešne spolupracujú pri výrobnej linke konkrétne na predpeňovacej forme, kde naozaj rodinná väzba napomáha ku kvalitnému a trpezlivému odovzdávaniu skúseností z pokolenia na pokolenie. Mnohé tieto rodinné – generačné vzťahy dopomáhajú k lepším pracovným vzťahom a to aj v prípade manželov – zamestnávame 3 manželské páry, súrodenecké dvojice a pod.