Saint-Gobain pre stavbu a rekonštrukciu výrobných a priemyslových objektov ponúka celý rad riešiení. Jedný je aj výrobca a dodávateľ PAM, ktorý vyrába extrémne kvalitné liatinové potrebné systémy.

4 1 3 2
Kanalizácie

PAM - ponúka systém liatinových potrubí. Veľmi kvalitná ochrana potrubí, aktívna, účinná, odolná a preverená dlhodobými skúsenosťami v oblasti vodovodov a kanalizácii, vyhovuje vo všetkých bežných prípradoch uloženia potrubia z tvárnej liatiny s možnosťou pokladania do veľmi agresívnych pôd. Potrubia sú dovávané s niekoľkých typoch ochrany a širokej ponuke riešení v každej kategórii:

 • Základná ochrana
 • Špeciálna vonkajšia ochrana
 • Špeciálna vnútorná ochrana
 • Tepelne izolované
Vodovody

PAM - potrubné systémy so základnou vnútornou povrchovou ochranou:

 • BLUTOP (DN/OD 75 až 160)
 • NATURAL (DN 60 až 1000)
 • CLASSIC (DN 1100 až 2000)
 • ALPINAL (DN 80 až 500)


Potrubné systémy so špeciálnou vnútornou povrchovou ochranou:

 • STANDARD TT-PE (DN 60 až 700)
 • STANDARD TT-PUX (DN 100 až 2000)
 • ZMU (DN 80 až 700)
 • ISOPAM (DN 100 až 600)

Systémy so špeciálnou vnútornou povrchovou ochranou PUR (DN 100 až 2000).

 

Armatúry

PAM vyrába a dodáva širokú paletu liatinových armatúr: šoupata, prírubové klapky, montážne a opravné kusy, montážne vložky, automatické vzdušníky, hydranty, regulačné armatúry a pod.

Poklopy

PAM vyrába desiatky druhov kvalitných liatinových poklopov.

 • Kruhové poklopy
 • Pravouhlé poklopy
 • Kruhové mriežky
 • Pravouhlé mriežky
 • Príslušenstvo