Pridané 26. Apríl, 2016
ŠTÁTY V SÚČASNOSTI INVESTUJÚ DO TOHO, ABY MOTIVOVALI ĽUDÍ ZNIŽOVAŤ ICH SPOTREBU ENERGIÍ. SLOVENSKO NIE JE VÝNIMKOU: OD 1 6. MARCA MÔŽU ZÁUJEMCI POŽIADAŤ O ŠTÁTNY PRÍSPEVOK NA ZATEPLENIE RODINNÝCH DOMOV, KTORÉHO CIEĽOM JE URÝCHLIŤ ICH PREMENU NA ÚSPORNÉ JEDNOTKY. SLOVENSKÝ ŠTÁTNY PROGRAM SA TAK PRIDÁVA K OSTATNÝM EURÓPSKYM INICIATÍVAM, KTORÝMI ŠTÁTY REAGUJÚ NA VÝZVY ENERGETICKEJ EFEKTIVITY. Dátum / Issue date: 22.04.2016 Publikácia / Publication: Línia Strana / Page: 82 Náklad / Circulation: 28000