ODŠTARTOVALA ŠTÁTNA PODPORA ZATEPĽOVANIA

Napísali o nás pridané 26. apríla, 2016

ŠTÁTY V SÚČASNOSTI INVESTUJÚ DO TOHO, ABY MOTIVOVALI ĽUDÍ ZNIŽOVAŤ ICH SPOTREBU ENERGIÍ. SLOVENSKO NIE JE VÝNIMKOU: OD 1 6. MARCA MÔŽU ZÁUJEMCI POŽIADAŤ O ŠTÁTNY PRÍSPEVOK NA ZATEPLENIE RODINNÝCH DOMOV, KTORÉHO CIEĽOM JE URÝCHLIŤ ICH PREMENU NA ÚSPORNÉ JEDNOTKY. SLOVENSKÝ ŠTÁTNY PROGRAM SA TAK PRIDÁVA K OSTATNÝM EURÓPSKYM INICIATÍVAM, KTORÝMI ŠTÁTY REAGUJÚ NA VÝZVY ENERGETICKEJ EFEKTIVITY. Dátum / Issue date: 22.04.2016 Publikácia / Publication: Línia Strana / Page: 82 Náklad / Circulation: 28000

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že v súčasnosti trávime až 90% svojho času v interiéri?

Počas sto tisíc rokov sa ľudský sluch vyvíjal v prirodzenom prostredí a budoval si schopnosť dokonalého počúvania. V súčasnosti však väčšina z nás trávi až 90% svojho času v interiéri a sme tak vystavení mnohým neprirodzeným zvukom. Už viac ako päťdesiat rokov trvá poslanie spoločnosti Ecophon spočívajúce v rozširovaní povedomia o dôležitosti a význame takého vnútorného prostredia, s akým sa stretávame v prírode.