Naše záväzky pre udržateľnosť

 

1. Znižujeme ekologickú stopu budov

Naša spoločnosť je skutočným priekopníkom v oblasti udržateľnej výstavby. Vyvíjame a vyrábame materiály a riešenia na zníženie ekologickej stopy budov, od zatepľovacích systémov až po sklá pre okná či fasády. Pomôžeme vám dosiahnuť certifikáciu LEED, BREEAM a Multi Comfort.

 

Snižování ekologické stopy budov

 

2. Redukujeme ekologický dopad výroby

Byť lídrom znamená okrem iného ísť príkladom, a preto myslíme aj na svoju vlastnú ekologickú stopou. Už teraz používame vo výrobe odrezky vlastných výrobkov alebo odpad zo stavieb a dekonštrukcií. Plánujeme toho ale oveľa viac – pozrite sa na naše ciele.

 

Snižování ekologické stopy z výroby

Naše záväzky na rok 2030 a 2050* alebo Od slov k činom

Aj my sme svojím dielom prispeli ku klimatickej zmene a teraz je čas to napraviť. Do ďalších rokov sme si stanovili jasné ciele:

CO2-33%
Priame emisie CO2

Priame emisie CO2 zo spaľovania palív (napr. zemný plyn, koks) a nepriame emisie z nakúpenej energie o znížime o 33 % .

emise-co2-zasady
Nepriame emisie CO2

Nepriame emisie CO2 z nášho hodnotového reťazca (suroviny, doprava, cestovanie…) znížime do roku 2030 o 16 %.

snížení emisí CO2
Uhlíková neutralita

Záväzky na zníženie emisií CO₂ do roku 2030 sú prvým krokom na našej ceste k uhlíkovej neutralite. A ideme ďalej!

Snížení vody
Voda

Do roku 2030 znížime jej spotrebu o 50 % av oblastiach ohrozených suchom nebudeme vypúšťať žiadnu odpadovú vodu.

Snížení odpadu
Cirkulárna ekonomika

Už teraz využívame odpad zo stavieb a odrezky vlastných výrobkov. Do roku 2030 znížime nerecyklovaný odpad o 80 %.

recyklace surovin
Recyklácia surovín

Primárnych surovín ubúda, preto ich najmenej 30 % chceme do roku 2030 nahradiť recyklovateľnými materiálmi.

recyklace obalů
Recyklácia obalov

Obaly pre naše produkty budú obsahovať aspoň 30% podiel recyklovaného materiálu a budú plne recyklovateľné.

transparentnost výrobků
Transparentnosť výrobkov

Pre všetky produktové rady spracujeme analýzu životného cyklu (LCA), aby sme poznali ich dopad na životné prostredie.

 

*Ciele sú overené podľa iniciatívy Science based targets. (Dosiahnutie týchto nových cieľov sa uvažuje v absolútnych hodnotách a bude porovnávané v počiatočnom stave v roku 2017.) Tieto ciele nás pomôžu nasmerovať k nášmu hlavnému dlhodobému záväzku, ktorým je dosiahnutie UHLÍKOVEJ NEUTRALITY v roku 2050.