Pridané 4. Júl, 2017
Skupina Saint-Gobain sa stala, rovnako ako mnoho ďalších spoločností po celom svete, cieľom kybernetického útoku, ktorý sa stal 27. júna.

 

Skupina Saint-Gobain sa stala, rovnako ako mnoho ďalších spoločností po celom svete, cieľom kybernetického útoku, ktorý sa stal 27. júna. V dôsledku toho, aby nedošlo k ďalšiemu šíreniu vírusu, boli odpojené všetky jej IT systémy. Vo všetkých aktivitách a divíziách skupiny Saint- Gobain boli aktivované záložné pracovné režimy. Nedošlo k úniku žiadnych osobných údajov.

 

Počas celej udalosti bolo vynaložené maximálne úsilie na zaistenie komunity nášho podnikania, najmä na minimalizáciu dopadu tejto akcie na našich zákazníkov. Väčšina našich podnikov už funguje v normálnom režime. Týždeň po útoku bol dosiahnutý podstatný pokrok v uvedení všetkých systémov do online režimu. Návrat k plnej štandardnej prevádzke očakávame na začiatku budúceho týždňa.

 

Tlačová správa skupiny Saint-Gobain je k stiahnutiu TU.

_____________________

 

CYBER-ATTACK UPDATE
Like several other companies Saint-Gobain experienced an important cyber-attack on June 27, 2017. IT systems were disconnected to stop the spread of the virus and back-up working  modes were immediately activated in all businesses of Saint-Gobain. No personal data has been disclosed to any third party.

Throughout the event all efforts have been made to ensure the continuity of our business and in particular to keep any impact on our customers to a minimum. The majority of our businesses are already operating normally. One week after the attack, substantial progress has been made to put all of our systems back on line with a full return to normal operations expected early next week. 

Press release