Pridané 3. Jún, 2016
Na svojom výročnom valnom zhromaždení dňa 2. júna predstavila spoločnosť Saint-Gobain upravenú podobu svojho loga. Nového vzhľadu sa dočkal symbol mostu, ktorý reprezentuje Skupinu už viac ako 40 rokov. Pulzujúca silueta loga poukazuje na skutočnosť, že Skupina stojí za vznikom nespočetných miest na bývanie a žitie po celom svete. Teplé a svetlé farby boli zvolené k naviazaniu emotívnejšieho spojenia so zákazníkmi a koncovými užívateľmi.

Toto logo jasne reflektuje novú pozíciu značky vychádzajúcu z prísľubu Skupiny: navrhovať, vyrábať a distribuovať materiály, ktoré budú zlepšovať pohodu bytia nielen jednotlivcov, ale i spoločnosti ako celku. Pierre-André de Chalendar, výkonný riaditeľ Saint-Gobain, k tomu uvádza: „V Saint-Gobain sa materiály a produktové riešenia navrhujú k zvýšeniu komfortu ľudí, bez ohľadu na to, kde práve žijú, pracujú, alebo kam cestujú. Je ale potrebné realizovať všetko udržateľným spôsobom a pomáhať tak chrániť našu planétu pre budúce generácie. Z nášho pohľadu sa tieto dva aspekty totiž vzájomne dopĺňajú – predstavujú dve strany rovnakej mince.“

 

Zmena vzhľadu loga Skupiny vyzdvihuje náš záväzok vytvárať silnejšie spojenie so širokou verejnosťou. Digitálnymi médiami lepšie informovaní spotrebitelia totiž zohrávajú stále významnejšiu rolu pri výbere produktov, ktoré budú využité v ich projektoch. Saint-Gobain chce vysvetliť, ako naše materiály a riešenia prispievajú ku kvalite každodenného života, a to predovšetkým hodnotami, ktoré naša značka predstavuje: odbornosť pri výbere materiálov, kultúra inovácií, porozumenie potrebám a prianiam zákazníkov, ale i prístup založený na otvorenosti a zodpovednosti. „Musíme sa stať ešte viditeľnejšími pre koncových zákazníkov,“ dodáva Pierre-André de Chalendar. „Dnešné silné značky demonštrujú hodnotu, ktorú ľuďom prinášajú. Prial by som si, aby každý vedel, aké hodnoty presadzuje Saint-Gobain, a akú rolu zohráva naša značka v každodennom živote.“

 

Tlačová správa na stiahnutie tu

Nové logo na stiahnutie tu