Pridané 3. December, 2014
Výhody pasívneho domu: Minimálne prevádzkové náklady a najkvalitnejšie vnútorné prostredie Projekt pasívneho domu Na Dobrom Mieste vyvolal počas dní Pasívnych domov na Čiernej Vode (7.- 9.11. 2014) veľký záujem registrovaných návštevníkov cez Inštitút pre energeticky pasívne domy, ale predovšetkým spontánny záujem „starousadlíkov“ z lokality. Na jeho realizácii sa so svojimi izolačnými materiálmi podieľala aj spoločnosť ISOVER. Porozprávali sme sa s autorom projektu Ing. arch. Pavlom Pokorným.

Projekt Na Dobrom Mieste prináša tri základné piliere, o ktoré sa dá oprieť, aby sa predstava premenila na nový domov – developer, myšlienka, architekt. Ako tento triumvirát funguje vo vašom ponímaní pri tomto projekte?

Za 25 rokov fungovanie slobodného trhu sme už mali možnosť na vlastnej koži zažiť rôzne modely predaja nehnuteľností v novovznikajúcich prímestských zónach. Trojlístok – developer, architekt a realizátor – je osvedčený prostriedok, ako dosiahnuť čo najuspokojivejší výsledok pre klienta. V lokalite Na Dobrom Mieste sme tento modus operandi obohatili o dva významné, a v slovenskom kontexte ojedinelé, atribúty – prvou novinkou je, že každý klient kupujúci nehnuteľnosť v danej lokalite dostane v rámci balíka služieb na mieru vypracovaný projekt stavby a druhou, že každý jeden zrealizovaný dom bude postavený v energeticky pasívnom štandarde.

V čom sa projekt vášho energeticky úsporného domu ako drevostavby odlišuje od iných klasických bývaní, čím je osobitý a aké zdroje energie využíva?

Na prvý pohľad sa neodlišuje ničím. A na druhý úplne všetkým. Hlavným kritériom, pre ktoré sa oplatí stavať energeticky pasívne domy, sú minimálne prevádzkové náklady. A architekt vo mne dodáva, že pre mojich klientov najdôležitejšou vlastnosťou pasívnych domov je bezkonkurenčne najkvalitnejšie vnútorné prostredie. Ak berieme do úvahy rovnomerné teploty vnútorných povrchov, pravidelný prísun filtrami upraveného čerstvého vzduchu, minimum technológie (pracovne systém riadeného vetrania nazývam „dva ventilátory a jedna chladnička“) – odtiaľ termín „pasívny“ dom, niet nad čím váhať. Ponuka technológií pre prevádzku jednotlivých domov v lokalite Na Dobrom Mieste sa bude individuálne prispôsobovať jednotlivým individuálnym návrhom domov.

Pri každom projekte je dôležitá spolupráca s realizátorom, ktorý zhmotňuje myšlienky architekta. Ako sa vám v tomto ohľade spolupracovalo s Fordom/om, ako prebiehal dialóg pred a počas výstavby?

So spoločnosťou Fordom spolupracujem od roku 2010, keď sa zúčastnili (a vyhrali) výberové konanie na môj dizajn Víkendového domu v Nosiciach, http://www.youtube.com/watch?v=KHxMLMkFjoo, (nominácia Cena ARCH 2012, hlavná cena BEFFA 2012). V priebehu nasledujúcich rokov postavili podľa mojich návrhov pre mojich klientov niekoľko ďalších domov, posledný bol Pasívny dom v Stupave (nominácia Cena ARCH 2014, víťaz BEFFA 2014 v kategória drevostavba), takže poznáme vzájomne veľmi dobre svoje silné a slabé miesta. Pozvanie spoločnosti Fordom ako generálneho dodávateľa montovaných drevostavieb pasívnych domov na lokalitu Na Dobrom Mieste bolo prirodzeným vyústením dlhoročnej spolupráce. Tento projekt má ambíciu posunúť energeticky pasívny štandard z polohy individuálnych stavebníkov do polohy elementárneho kvalitatívneho kritéria každého developerského projektu. Spoločnosť Fordom je v oblasti realizácií pasívnych a nízkoenergetických domov lídrom trhu, viac niet čo dodať.

Projekt Na Dobrom mieste je v lokalite Chorvátsky Grob, časť Čierna voda, ktorá je azda najviac spochybňovaná v oblasti nevyhovujúcej dopravnej infraštruktúry. Čo by malo presvedčiť potenciálnych klientov, aby sa rozhodli pre túto lokalitu?

Dopravná infraštruktúra je boľavá záležitosť. Čierna Voda je však ostrakizovaná neprávom. Rovnako „trpia“ všetky bratislavské prímestské lokality, napojenia zo Svätého Jura, Ivanka pri Dunaji, Dunajská Lužná, Rusovce, Stupava sú v rannej špičke dysfunkčné rovnakým spôsobom. Hlavným argumentom pre potenciálnych záujemcov je lokalita. V rámci oblasti Chorvátskeho Grobu je výnimočná, tichá, v tesnom dotyku rezervácie Šúr a predovšetkým (vďaka prezieravým opatreniam developera Liberty Invest) bez problémov so spodnou vodou.

Dom bol sprístupnený počas dní Pasívnych domov na Čiernej Vode (7.- 9.11. 2014). Aké ste mali reakcie a odozvy ľudí na váš dom a čo podnetné ste na týchto stretnutiach získali?

Potešil nás nielen záujem registrovaných záujemcov cez Inštitút pre energeticky pasívne domy, ale predovšetkým spontánny záujem „starousadlíkov“ z lokality. Potvrdilo sa, že téma pasívnych domov má dostatočný potenciál, aby do lokality prilákala ďalších obyvateľov. Bude to na prospech celému územiu, aby sa developerský zámer scelil a dokončil v plnom rozsahu.

Aké materiály ISOVER boli použité pri stavbe tohto domu?

Konštrukčne sme vychádzali z osvedčených skladieb firmy ForDom pre pasívne domy. V obvodovej stene je použitá izoláciaISOVER UNIROL PLUS v hrúbke 360 mm v nosnom ráme + 60 mm ISOVER DOMO v inštalačnej vrstve.
Sokel je zateplený extrudovaným polystyrénom hrúbky 300mm. Základová doska z drátkobetónu je vyhotovená na lôžku z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 3035 CS, hrúbky 250mm.
V strope prízemia je použitá izolácia ISOVER UNIROL PLUS hrúbky 100mm.
V šikmej streche je 360mm izolácie ISOVER UNIROL PLUS a z exteriérovej strany EPS hrúbky 100mm.
Vzduchotesná rovina v streche je v tomto prípade tvorená systémom ISOVER VARIO KM Duplex UV.