Novinka v Glassolutions! Do wcm projektu sa môže zapojiť každý – za odmenu

Homepage pridané 7. , 2017


Glassolutions pripravilo pre zamestnancov skutočnú výzvu!

Naše pracovisko sa snažíme čo najlepšie prispôsobiť tak, aby bolo efektívne – aby sme nikde nestrácali čas, materiál, pracovnú silu a aby všetko naokolo bolo čo najviac praktické. Preto zavádzame:

  • 5S – systém poriadku na pracovisku
  • QUICK KAIZEN
  • PROJEKTY – biely, žltý, zelený pás

Každý kto sa zapojí do wcm projektu a pomôže zefektívniť, zlepšiť alebo inak zoptimalizovať prostredie, v ktorom pracuje, si môže zaujímavo finančne prilepšiť. Nielen mesačnou odmenou, ktorá sa hýbe v nezanedbateľných číslach, ale aj ročným príspevkom na dovolenku!

 
Pracovníci opíšu podnet do formulára, navrhnú riešenie a komisia rozhodne, či sa projekt bude realizovať alebo nie. Každý podnet bude osobne konzultovaný s navrhovateľom a aj v prípade, že neuspeje, bude vysvetlené prečo.

 
V prípade, že návrhom pracovníka dôjde k úsporám vo výrobe, bude náležito odmenený.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete,že materiálmi ISOVER je izolovaný každý piaty dom v USA?

Isover je najväčším svetovým výrobcom izolácií s spôsobnosťou a výrobnými závodmi po celom svete. Ak by sme zaparkovali plne naložené kamióny i s vlečkami materiálom Isover, ktorý sa vyrobí v priebehu jedného roku v Českej republike, obsadili by sme všetky diaľnice a rýchlostné komunikácie v Českej republike od Aš po Ostravu, v oboch smeroch.