Pridané 7. September, 2017
Glassolutions pripravilo pre zamestnancov skutočnú výzvu!

Naše pracovisko sa snažíme čo najlepšie prispôsobiť tak, aby bolo efektívne – aby sme nikde nestrácali čas, materiál, pracovnú silu a aby všetko naokolo bolo čo najviac praktické. Preto zavádzame:

  • 5S – systém poriadku na pracovisku
  • QUICK KAIZEN
  • PROJEKTY – biely, žltý, zelený pás

Každý kto sa zapojí do wcm projektu a pomôže zefektívniť, zlepšiť alebo inak zoptimalizovať prostredie, v ktorom pracuje, si môže zaujímavo finančne prilepšiť. Nielen mesačnou odmenou, ktorá sa hýbe v nezanedbateľných číslach, ale aj ročným príspevkom na dovolenku!

 
Pracovníci opíšu podnet do formulára, navrhnú riešenie a komisia rozhodne, či sa projekt bude realizovať alebo nie. Každý podnet bude osobne konzultovaný s navrhovateľom a aj v prípade, že neuspeje, bude vysvetlené prečo.

 
V prípade, že návrhom pracovníka dôjde k úsporám vo výrobe, bude náležito odmenený.