Pridané 7. Marec, 2016
Saint Gobain Construction Products, divízia Glassolutions Nitrasklo má za ambíciu v tomto roku oslovovať zákazníkov vo veľkej miere digitálnou formou.

Výsledkom toho je nová fanúšikovská stránka Glassolutions Nitrasklo, na ktorej plánuje komunikovať nielen svoje, ale aj aktivity celej Saint-Gobain skupiny a v neposlednom rade habitat.„V dnešnej dobe marketing nepresviedča ľudí pasívnou formou, ale stále narastá potreba interakcie. Dnes je Facebook najsilnejší interaktívny a digitálny nástroj marketingu. Je zlé myslieť si, že Facebook neprináša obchodný výsledok. Pretože prostredníctvom Facebooku vieme najrýchlejšie vyhodnotiť potreby ľudí. A na základe nich prispôsobiť našu ponuku. Facebook sa tak veľmi podobá zákazníckemu servisu. A ten je pre kupujúceho častokrát rozhodujúci faktor.“ Alexandra Rummerová, marketingová špecialistka Glassolutions Nitrasklo.

 

Divízia Glassolutions Nitrasklo už čoskoro predstaví aj svoju novú, responzívnu a používateľsky prívetivú webstránku, ako aj youtube kanál s množstvom videí.