Pridané 16. Október, 2015
Pri zateplení nie je dôležité zvoliť len správny materiál, ale celú realizáciu treba zveriť do rúk odborníkov, vraví marketingový riaditeľ spoločnosti Isover Alexander Prizemin. Na čo by si mali dať majitelia rodinných domov najväčší pozor pri zatepľovaní? Môžu sa do zatepľovania púšťať aj svojpomocne alebo riskujú, že zateplenie nebude v takom prípade poriadku? Dátum / Issue date: 16.10.2015 Publikácia / Publication: Pravda Strana / Page: 20 Náklad / Circulation: 72347

Zatepľovanie je veľmi komplexný proces, pri ktorom si treba dať pozor na každý jednotlivý krok – od tepelnotechnického posúdenia stavu domu cez projekt, výber dodávateľa, až po aplikáciu zateplenia na dom. Svojpomocné zateplenie je, samozrejme, možné, nie je to nič zložité. Odporúčame však každému majstrovi, aby si veľmi poctivo naštudoval správny postup. Ideálne je však zateplenie zveriť do rúk odborníkom, ktorí sú školení a vedia presne, čo robiť.


Koľko centimetrov zateplenia by mali majitelia rodinných domov minimálne použiť, aby docielili čo najvyššiu úsporu?


Keďže do roku 2020 by mali všetci Európania bývať minimálne v nízkoenergetických domoch, hrúbka izolácie sa stále zväčšuje. Podľa najnovšej tepelnotechnickej normy by mala byť fasáda napríklad zateplená 14– až 18–centimetrovou vrstvou izolácie. Samozrejme, záleží na množstve faktorov – type materiálu, z ktorého je postavený dom, ale aj na type samotnej izolácie. Práve preto vždy klientom odporúčame, aby sa poradili s odborníkmi.


Aké materiály by mali ľudia pri zateplení voliť a podľa čoho by ich mali vyberať?


Rovnako ako hrúbka zateplenia aj toto závisí najmä od typu domu, jeho konštrukcie, materiálov, z ktorých je postavený. Mali by sa však vždy orientovať na kvalitné a certifikované materiály od spoľahlivých výrobcov a držať sa zásady, že rozhodovať by mala kvalita, nie cena. Pretože naozaj platí, že nie je polystyrén ako polystyrén a sklená vlna od rozdielnych výrobcov sa naozaj líši. Ak chcete mať naozaj funkčnú izoláciu a ušetriť maximum nákladov na vykurovanie, na materiáli sa neoplatí šetriť.


Stačí, ak ľudia zateplia na rodinnom dome steny alebo to na zníženie nákladov na kúrenie nestačí?


Určite to nestačí. Rovnako je potrebné zateplenie strechy, soklov a podlahy. Čiastočné zateplenie môže pomôcť, no rozhodne neprinesie úsporu v takej miere ako komplexné zateplenie všetkých častí


domu. © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ


Ako postupovať pri realizácii diela


1 Písomné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, viditeľné označenie staveniska a zadefinovanie komunikačných trás pohybu pracovníkov zhotoviteľa. Potrebné je zdokumentovať východiskový stav objektov a poprípade požiadať o zabratie verejného priestranstva.
2 Vedenie stavebného denníka, ktoré vyplýva zo stavebného zákona. Záznamy doň vykonáva poverený zástupca zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), štatutárny zástupca objednávateľa a stavebný dozor. V stavebnom denníku sa odsúhlasujú prevzatia jednotlivých záberov a prác, ktoré v budúcnosti budú nedostupné alebo zakryté ďalšou vrstvou.
3 Uhrádzanie faktúr len za vykonané práce na základe odsúhlaseného súpisu prác.
4 Pravidelná kontrola stavu prác na stavbe za účasti stavebného dozoru a zhotoviteľa. Mala by slúžiť na oboznámenie sa zainteresovaných strán so stavom obnovy a s informáciami o ďalšom postupe.
5 Protokolárne odovzdanie diela so všetkými certifikátmi a s uvedenou zárukou.
6 Vypratanie staveniska a uvedenie do pôvodného stavu.
7 Úhrada zadržiavanej sumy po odstránení všetkých chýb a nedostatkov.


ZDROJ: KNAUF INSULATION


Na čo si dať pozor


Správne zateplenie rodinného domu môže priniesť výrazné úspory na energiách a zvýšiť cenu samotného domu. Ak sa však nevyvarujete chýb, môže sa tento nákladný proces skončiť sklamaním. Pred samotným zateplením by sa mali vymeniť okná, dvere a zatepľované steny by mali byť opravené a vyrovnané. Mokré steny by sa nemalizatepľovať, preto je potrebné najprv odstrániť vlhkosť i jej príčinu. Je potrebné vykonať odbornú obhliadku budovy a zistiť jej technický stav.
Systémové poruchy budovy, ktoré boli zistené, treba odstrániť.
Nedostatky pri zatepľovaní budov sú najčastejšie spôsobené nesprávnou inštaláciou zatepľovacích systémov. Pracovníci realizačných firiem buď z nedostatku skúseností, alebo v snahe šetriť na zákazníkovi napríklad nanášajú lepiacu zmes iba na niekoľko bodov namiesto toho, aby lepidlo v rovnomernej vrstve naniesli po celom obvode dosky a stred vyplnili najmenej tromi bodmi, resp. podľa technologického predpisu výrobcu systému.
Zateplenie možno znehodnotiť aj vynechaním soklového profilu, čiže širokej hliníkovej zakladacej lišty, do ktorej sa odspodu postupne ukladá izolácia a plastových spojok, ktoré jej časti spojujú. Táto chyba môže mať za následok pukliny. Majiteľ domu by mal tiež sledovať, či firma používa dostatočne dlhé kotviace prvky na izolant určené podľa výsledku ťahovej skúšky.
Veľkým nebezpečenstvom je používanie univerzálnych lepidiel a stierok pod omietky, zle zatlačená armovacia sieťka a tenká vrstva stierky alebo používanie lacnejších interiérových sieťok do exteriéru. Sieťku nesmie byť vidieť a nesmie vyčnievať. Zanedbáva sa očistenie podkladu, čiže steny, pred lepením izolantu. Takéto chyby mávajú fatálne následky, niekedy končiace odtrhnutím zateplenia od steny a jeho haváriou. Treba si dať veľký pozor aj na to, aký druh omietky firma použije, či silikónovú, alebo silikátovú a podobne. Je nevhodné kombinovať rôzne druhy omietok, je to vždy budúci problém, pretože každý druh má odlišné vlastnosti.
Pozor so treba dať na časti fasády okolo okien a dverí. Zateplenie musí siahať až úplne k rámu okna, akákoľvek medzera znamená tepelný most, čiže studenú stenu, kadiaľ vám nielen uniká teplo, ale zráža sa vlhkosť a tvoria sa plesne.


ZDROJ: KNAUF INSULATION


Foto autor| FOTO: ISOVER
Foto autor| ILUSTRAČNÉ FOTO: INFOGRAFIKA: SHUTTERSTOCK, PRAVDA/MARTIN CHOVANEC © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ