Pridané 19. Máj, 2016
S výtlkmi na cestách sa stretávame všade a všetky nám znepríjemňujú pohodu pri cestovaní. Nie je to len o znepríjemňovaní cestovania, ale v mnohých prípadoch aj poškodení vozidla. A týchto situácii nie je málo. Stretnutie s výtlkom môže skončiť poškodením pneumatiky, disku, alebo aj zničením nápravy. Aby sme sa tomu vyhli, neostáva nič iné, len kľučkovať medzi jamami, čo zase neprispieva k plynulej a bezpečnej jazde. Dátum / Issue date: 19.05.2016 Publikácia / Publication: Eurostav Strana / Page: 21 Náklad / Circulation: 6000

Pracovníci Saint-Gobain Weber vo vývojových strediskách analyzovali problém výtlkov a prišli s riešeniami ako ich v čo najväčšej miere odstrániť.
Prvé riešenie, pomocou ktorého dokážeme eliminovať nepríjemné jamy vzniknuté „prepadnutím“ poklopov
pri cestných kanáloch, je produkt weber.cel mass. Tento vynikajúci produkt, vyrobený na báze rýchlo tuhnúceho betónu s oceľovými vláknami, je určený na osadzovanie a betonáž kanálových poklopov na vozovke a položenie dlažby na vozovku. Aplikácia sa môže vykonávať v rozmedzí 5 až 30 °C. Tak isto sa môže použiť na betonáž uličného vybavenia a komunikácií, pätníkov, lavičiek, stĺpov, dopravných značiek alebo reklamných bilbordov. Využíva sa aj na r ýchle vyrovnávanie dier a výmoľov na betónových vozovkách a pristávacích dráhach na letiskách. Výnimočnosť tohto materiálu spočíva aj v tom, že aplikácia je veľmi jednoduchá, dá sa s ním robiť aj v nepriaznivom chladnom počasí a po skončení prác sa prevádzka môže obnoviť už po 2 hodinách .
Týmito vlastnosťami bráni dlhým prestojom a je predurčený na rekonštrukcie, kde rýchlosť obnovy prevádzky je na prvom mieste.
Druhou oblasťou, kde spoločnosť Saint-Gobain podáva pomocnú ruku, sú cesty s asfaltovým povrchom. Pripravila systém rady GlasGrid®, ktorý po zabudovaní do cestnej konštrukcie zaručuje predĺženie životnosti vozoviek až o 300 %. Je to systém výstužných mriežok do asfaltových vrstiev, ktoré trojnásobne predlžujú dobu vzniku reflexných prasklín vďaka pohlteniu a rozptýleniu horizontálneho napätia. Mriežky sú vyrobené zo sklenených vlákien potiahnutých elastomérovým polymérom. Vlákno vykazuje vysokú pevnosť a vysoký modul elasticity a nízke preťaženie, čím činí GlasGrid pevnejším ako oceľ pri rovnakej hmotnosti.
Najčastejšie využívané výrobky systému GlasGrid sú: • Glasgrid TF – sklovláknitá mriežka s vysokou pevnosťou v ťahu a tuhosti s patentovaným polymérovým povlakom zvyšujúcim kompatibilitu s asfaltom, ktorá nahradzuje spojovací postrek.
Výhodou tohto riešenia je úspora práce a času, jednoduchá položenie samolepiacej vrstvy, bez poškodenia horúcim asfaltom počas prikrývania, pevné spojenie s frézovaným povrchom.
Pevnosť v tlaku až 100 kN/m.
• Glasgrid GG – samolepiaca sklovláknitá výstuž pre sanovanie vozoviek a zosilnenia asfaltu na oddialenie vzniku reflexných trhlín.
• Glasgrid CG – bariéra proti vzlínajúcej vlhkosti.
• Glasgrid PG – rýchly a bezpečný systém pre opravy jednotlivých trhlín a malých asfaltových plôch.
• Glasgrid TF – spĺňa funkciu spojovacieho postreku.


***


Najdôležitejšie vlastnosti: weber. cel mass


- odolnosť proti chloridom
- spustenie prevádzky už po 2 hodinách


GlasGrid
- predĺženie životnosti asfaltových povrchov o 300 %
- určený pre lokálne opravy aj veľkoplošné vystuženie
- úspory nákladov na údržbu vozoviek


Foto popis| www.weber-terranova.sk