Pridané 20. Máj, 2015
Až 90 % času trávime v budovách. Preto je prirodzené, že sa v nich chceme cítiť komfortne, pohodovo a bezpečne. Preto sú pohoda, komfort a bezpečnosť tri najdôležitejšie atribúty, na ktoré by investori, architekti aj projektanti mali vždy upriamovať svoju pozornosť pri navrhovaní domov a budov. Zdroj: Eurostav Dátum vydania: 20.5.2015 Rubrika / relácia: Editorial Strana / správa 04 Autor: Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.

Možno sa vám zdá, že to je predsa samozrejmé. Veď všetci chceme bývať v komforte, v bezpečných budovách a chceme mať zabezpečenú tepelnú, svetelnú aj akustickú pohodu. Teoreticky to chceme a vyžadujeme všetci, ale prakticky to také samozrejmé nie je.
Ukázali to aj nedávne merania kvality vzduchu v zateplených budovách škôl, kde namerali až alarmujúce hodnoty.
Pritom je známe, že nedostatok čerstvého vzduchu je príčinou vzniku rôznych chorôb a zároveň napomáha ich šíreniu a že nedostatok čerstvého vzduchu spôsobuje únavu a malátnosť. Podobne, ako je tomu pri nedostatku prirodzeného denného svetla alebo pri prekúrených alebo podchladených miestnostiach.
To, že všetci chceme bývať a pracovať v zdravých priestoroch potvrdili aj výsledky najnovšieho prieskumu, ktorý nedávno realizovala spoločnosť Velux na 12 000 respondentoch z 12 krajín Európy. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že Európania chcú žiť v zdravých domoch s dostatočným prísunom denného svetla a čerstvého vzduchu. Podľa Európanov má zdravý domov väčší prínos pre obyvateľov, ako obmedzenie fajčenia, či pravidelné cvičenie (viac o výsledkoch prieskumu na str. 22).
O tom, že úlohou architektov a projektantov je navrhovať budovy tak, aby zabezpečovali pohodu, komfort a bezpečnosť ich užívateľom a aby navrhovali zdravé, energeticky úsporné a udržateľné budovy, hovoril aj svetoznámy rakúsky architekt Dietmar Eberle na aprílovej konferencii „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“, ktorú organizovalo Vydavateľstvo EUROSTAV spolu s SKGBC. Eberle zdôraznil, že komfort a bezpečnosť v budovách by sa mali zabezpečovať udržateľným spôsobom. To znamená, že treba využívať prirodzené vlastnosti materiálov aj prirodzené potenciály území a lokalít a využívať čo najmenej zložitých technológií. Sám navrhuje v súčasnosti už len budovy bez klimatizácie a chladenia, len s mechanickou ventiláciou. Zdôraznil, že tak ako on, aj milióny ľudí na celom svete majú radi prirodzené svetlo a čerstvý vzduch a moderné budovy by sa mali prispôsobovať potrebám a požiadavkám ľudí a nie naopak (viac o prednáške D. Eberleho a ostatných spíkroch na konferencii na str. 6).
A do tretice o potrebe zabezpečenia komfortu a pohody v budovách pre ľudí hovoril aj F. Didier, viceprezident pre marketing spoločnosti Saint-Gobain v rozhovore pre Eurostav. Na to, ako zabezpečiť vyšší komfort a pohodu v budovách sústreďujú aj svoj výskum a pokúšajú sa týmto smerom orientovať aj vývoj nových inovatívnych produktov pre stavebníctvo (viac na str. 18).
Zatúžili ste po prečítaní si tohto editorialu otvoriť okno a nadýchať sa čerstvého vzduchu? Ja tiež. Ak sa vám ale doma či v práci nedajú otvoriť okná a nedá sa zastaviť ani pustená klimatizácia, je najvyšší čas presťahovať sa do priestorov, ktoré vám to umožnia!
Pekné čítanie májového Eurostavu praje

Foto popis|
O autorovi| Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. šéfredaktorka