Pridané 25. Október, 2016
Na vytvorenie betónového vzhľadu fasády je možné použiť dekoratívnu omietku. Omietku možno nanášať na rôzne minerálne podklady (betón, stierky, minerálne omietky) alebo na kontaktný tepelnoizolačný systém ETICS. Dátum / Issue date: 24.10.2016 Publikácia / Publication: ASB.sk

Ak sa bude omietka aplikovať na nasiakavý povrch, musí sa tento podklad vopred napenetrovať. Pri aplikácii na ETICS sa odporúča ako podkladová vrstva omietka so zrnitosťou 1,5 mm s roztieranou štruktúrou. Bezprostredne pred nanášaním je potrebné obsah balenia rovnomerne premiešať ručne alebo elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.


Prvá vrstva omietky sa nanáša na vopred pripravený vyhovujúci podklad antikorovým hladidlom. Maximálna hrúbka jednej vrstvy dekoratívnej omietky nesmie presiahnuť 1,5 mm. Zvyčajne je potrebné aplikovať dve vrstvy (najmä v prípade brúsenia povrchu). Následná vrstva sa aplikuje až na dostatočne vyzretú a spevnenú predchádzajúcu vrstvu dekoratívnej omietky. Opäť platí, že maximálna hrúbka druhej vrstvy dekoratívnej omietky nesmie presiahnuť 1,5 mm.


Časový odstup medzi aplikáciami jednotlivých vrstiev závisí od poveternostných podmienok, zvyčajne je na spevnenie vrstvy s hrúbkou 1,0 mm potrebných 24 hodín. Na dosiahnutie úplne hladkého povrchu je potrebné povrch omietky prebrúsiť (napríklad brúsnym papierom P80). Omietka dosahuje zrelosť vhodnú na brúsenie zvyčajne po uplynutí 24 hodín od nanesenia. Čím je omietka zrelšia, tým náročnejšie je prebrúsenie jej povrchu. Po prebrúsení sa môže farebný odtieň omietkyčiastočne zmeniť, čo prispieva k jedinečnému stvárneniu plochy.


Pri aplikácii na rohy či na ostenia je dôležité dbať na prepojenie omietky tak, aby v hrane nevzniklo miesto (trhlina), kadiaľ by mohla prenikať vlhkosť pod vrstvu omietky. Pokiaľ je povrch nanesenej vrstvy čerstvý (mäkký), je potrebné omietkuchrániť pred vplyvom poveternostných podmienok a mechanickým poškodením. Aplikáciou omietky sa vytvorí povrch so zvýšenou odolnosťou proti zachyteniu mikroorganizmov na jej povrchu.


Podmienky na spracovanie


Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C a prevýšiť +25 °C. Podklad musí byť rovnomerne nasiakavý, bez akýchkoľvek nečistôt, mastnoty, dostatočne súdržný, bez trhlín, rovný a suchý, nesmie byť vodoodpudivý. Pri aplikácii a počas nasledujúcich dní odporúčame chrániť priestor aplikácie (fasádu) a vyhnúť sa tým vplyvu priameho slnečného žiarenia, vetra a dažďa na nanášaný materiál. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (silný, najmä teplý vietor, vyhriaty podklad, teplota nad +25 °C a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad aj veľkosť plochy) ovplyvňujúce možnosť kvalitného vyhotovenia. Omietku sa neodporúča aplikovať na nedostatočne izolované steny či na podklad so vzlínajúcou vlhkosťou.


01. Spracovanie omietky


Bezprostredne pred nanesením sa obsah balenia rovnomerne premieša ručne alebo elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami a nanesie sa na tepelnoizolačné dosky.


02. Podkladová vrstva


Pri aplikácii na ETICS sa najskôr celoplošne nanesie rovnomerná vrstva dekoratívnej omietky so zrnitosťou 1,5 mm v roztieranej štruktúre.


03. Dekoratívna páska
Na čerstvo nanesenú prvú vrstvu sa v rohu tepelnoizolačnej dosky nalepia kolmo na seba pásy dekoratívnej pásky s presahom na koncoch, aby ju bolo možné po nanesení druhej vrstvy stiahnuť.


04. Druhá vrstva omietky
Na dostatočne vyzretú a spevnenú prvú vrstvu (1,0 mm vrstva – 24 hodín) sa nanesie pomocou antikorového hladidla druhá vrstva dekoratívnej omietky.


05. Zarovnanie latou
Druhá vrstva omietky sa nanesie v maximálnej hrúbke 1,5 mm a zarovná sa dlhým hladidlom alebo latou.


06. Stiahnutie pásky
Po nanesení druhej vrstvy omietky sa opatrne stiahne dekoratívna páska, čím vznikne na povrchu dekoratívna šablóna. Zároveň sa vytvoria kruhové odtlačky.


07. Brúsenie povrchu
Po 24 hodinách od nanesenia druhej vrstvy dekoratívnej omietky sa jej povrch prebrúsi.


08. Odstránenie zvyškového prachu
Po prebrúsení sa povrch očistí od zvyškového prachu pozametaním ručnou metličkou.


09. Finálny vzhľad
Po prebrúsení sa farebný odtieň omietky zmení. Finálna omietka má zvýšenú odolnosť proti zachyteniu mikroorganizmov na povrchu.


TIP
Ochrana otvorových výplní
Okolité materiály, okenné a dverné výplne sa odporúča pred aplikáciou omietky prikryť alebo inak ochrániť.


Čo budete potrebovať


Dekoratívna omietka
weber.pas dizajn betón
spotreba: približne 2 až 3 kg/m2 (v závislosti od podkladu, spôsobu nanášania a finálneho spracovania), plastová nádoba, 25 kg od 60 €
Penetračný náter
weber 700 (pri aplikácii na nasiakavé podklady)
spotreba: približne 0,15 až 0,2 kg/m2 (jedna vrstva), plastový kanister, 2, 5 a 25 kg, 5 kg 19,50 €
Dekoratívna páska
Dekoratívna kruhová forma


Náradie a pomôcky
nízkootáčkové elektrické miešadlo
antikorové hladidlo
dlhá stierka alebo urovnávajúca lata
elektrická brúska (brúsny papier P80)
ručná metla


Pozor!


Dodatočné miešanie


Dodatočné pridávanie vody, plniva a prísad nie je povolené.


Sfarbenie omietky


Zvýšená vlhkosť vzduchu (RH ? 70 %) a jeho nízka teplota môžu spôsobiť nerovnomerné sfarbenie a ovplyvniť čas zretia aplikovaného materiálu. Vzhľadom na povahu a zloženie omietky môže byť jej finálny povrch nerovnomerne farebný, najmä na prebrúsenom povrchu omietky môžu byť zreteľné fľaky, nerovnosti či iné odchýlky. Farebný odtieň omietky sa prebrúsením mení. Úplná zhoda farebného odtieňa materiálu je garantovaná v rámci jednej výrobnej šarže, medzi jednotlivými výrobnými šaržami môžu byť vo farebnosti malé odchýlky.


TEXT: spracované z podkladov Saint-Gobain Weber
FOTO: Saint-Gobain Weber


Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 04/2016 .