Pridané 7. Máj, 2015
Pred samotnou obnovou fasády novým náterom je potrebné realizovať niekoľko nevyhnutných krokov. Poklepom kladivkom sa treba presvedčiť, či sú podkladové omietky na celej ploche spojené s podkladom. Následne sa skúškou nasiakavosti zistí stupeň a rovnomernosť nasiakavosti pôvodného podkladu a v ďalšom kroku oterom dlaňou prašnosť existujúceho náteru. Nesúdržné nátery a hrubé vrstvy náterov je potrebné odstrániť mechanicky oškrabaním špachtľou. Zdroj: asb.sk TEX a FOTO: Saint-Gobain Weber Dátum vydania: 7.5.2015