Nadácia Saint-Gobain Foundation

Nadace Saint-Gobain

 

Iniciatíva Saint-Gobain Foundation bola založená v roku 2008 a venuje sa solidárnej činnosti vo Francúzsku aj v zahraničí, v oblastiach, ktoré sa týkajú stratégie udržateľného bývania. Spolieha sa na záväzok zamestnancov spoločnosti Saint-Gobain, pretože každý projekt musí byť sponzorovaný jedným alebo viacerými zamestnancami Skupiny.

Solidarita je jednou zo zásad správania a konania Skupiny, a teda jej hlavnou hodnotou. Nadácia je neoddeliteľnou súčasťou našej politiky spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR)

 

Pierre-CSR

Naša ambície je, aby čo najväčší počet ľudí získal atraktívny, energeticky účinný a šetrný vzťah k životnému prostrediu. Domnievame sa, že prístup k atraktívnym a zdravým domovom má spoločenskú hodnotu, čo je kľúčovým faktorom pri integrácii najchudobnejších ľudí v našej spoločnosti.

Pierre-André de Chalendar predseda predstavenstva spoločnosti Saint-Gobain

OBLASTI PODPORY

  1. Pomoc mladým ľuďom v zapojení do profesijného života
  2. Budovať, zlepšovať alebo rekonštruovať sociálne bývanie vo verejnom záujme a prispievať k jeho energetickej účinnosti a ekologickému dopadu.

Oprávnené projekty musia byť sponzorované existujúcimi zamestnancami alebo zamestnancami na dôchodku alebo neziskovými organizáciami a musia sa týkať okrajových alebo znevýhodnených skupín obyvateľstva. Nadácia poskytuje finančnú podporu projektom, ktoré vyberá komisia. Spoločnosti v Skupine Saint-Gobain môžu dodať stavebné materiály či technické znalosti. Nadácia nepodporuje žiadnu asociáciu ani organizáciu, ale pokrýva náklady na prácu, služby a školenia.

KĽÚČOVÉ DÁTA 2008–2017

 

144-CSRCSR podporovaných projektov
(záväzok Nadácie vo výške 8,5 miliónov eur)

 

166


sponzorov


podporovaných-sdružení
podporovaných združení


33
krajín, v ktorých prebehla podpora