Náborový proces

Predpokladom úspechu každej spoločnosti sú schopní ľudia. Výberu našich zamestnancov preto venujeme maximálnu pozornosť a našim zamestnancom poskytujeme maximálne motivujúce zázemie pre úspešné vykonávanie ich práce.

Náborový proces v Saint-Gobain

Výber zamestnancov je pre naše spoločnosti kľúčový. Koncern má 350 ročnú históriu a nebol by tým, čím je, pokiaľ by nemal schopných zamestnancov. Každý je pre nás preto dôležitou súčasťou tímu. Bez ohľadu na konkrétnu spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o miesto, sleduje náborový proces tri ciele: 

  • uistiť sa, že máte schopnosti a znalosti potrebné pre danú pozíciu a že zároveň uznávate vzory správania a hodnoty, ktoré vám pomôžu uspieť: zodpovednosť, iniciatíva, transparentnosť, schopnosť pracovať v tíme a rozvíjať svojich spolupracovníkov
  • zistiť na základe vašich znalostí a schopností, aká by mohla byť vaša budúcnosť v koncerne - aký je váš potenciál, aké sú vaše ambície a silné stránky, ktoré vám umožnia ďalší rast 
  • pomôcť vám čo najviac pochopiť profesné prostredie, do ktorého sa chystáte nastúpiť vďaka stretnutiu s nadriadenými, personalistami i svojimi budúcimi kolegami

Potenciál uchádzača o prácu oslovujeme prostredníctvom inzerátov na internete alebo personálnych agentúr. Nezávisle na uverejnených voľných pracovných miestach je možné podať si i spontánnu žiadosť o zamestnanie. 

Záujemci nás tiež môžu kontaktovať prostredníctvom sociálnych sietí, internetových stránok či e-mailu.

Pôsobíme tiež na technických univerzitách a vysokých školách, stredných odborných školách i na priemyselných výstavách. 

Výberové konanie  

Našim cieľom je mať v tímoch talentovaných ľudí, nevyhnutných pre náš budúci rozvoj. 

V oboch prípadoch je potrebné vyplniť krátky online formulár a vložiť životopis (curriculum vitae / CV). Práve z neho o vás čerpáme informácie, preto mu vždy venujte dostatok času. Má byť zrozumiteľný, prehľadný, vecný a obsahovať všetky dôležité a hlavne pravdivé informácie, týkajúce sa vašej profesijnej kariéry, vzdelania a iných prínosných skúseností, poznatkov a zručností. 

Je na vás, či k žiadosti pripojíte motivačný list alebo ďalšie prílohy (napríklad certifikáty, odporúčania a pod.) Motivačný list nám môže pomôcť dokresliť vaše predstavy o budúcom zamestnaní a zistiť motiváciu k získaniu nového pracovného miesta. 

Pohovory prebiehajú obyčajne v lokalite, pre ktorú hľadáme nových zamestnancov. V priebehu výberového konania je k dispozícii kontaktná osoba, na ktorú je možné obrátiť sa s prípadnými otázkami. O výsledku výberového konania sú všetci jeho účastníci upovedomení po jeho ukončení. 

 

"Vy podporujete rozvoj koncernu, koncern podporuje vašu kariéru."