Chcete zatieneniu zabrániť alebo ho dosiahnuť?

Napísali o nás pridané 5. apríla, 2016

Prečítajte si periodikum združenia SLOVENERGOokno. Nájdete ho i na výstave CONECO od 6. do 8. apríla 2016. Dátum / Issue date: 06.04.2016 Publikácia / Publication: OKNOviny Náklad / Circulation: 2000

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že Saint-Gobain má svoju Nadáciu?

V roku 2008 založila spoločnosť Saint-Gobain nadáciu pod názvom Saint-Gobain Initiatives Foundation. Cieľom je v spolupráci s neziskovými organizáciami pomáhať mladým nezamestnaným a skvalitňovať bývanie ľudom v núdzi. K dnešku je po celom svete viac ako 200 projektov v 48 krajinách sveta a Nadácia ročne investuje do týchto projektov 1 milión eur. V Čechách bol v roku 2014 úspešne dokončený projekt Květná zahrada.