Pridané 7. August, 2015
LOOK, LISTEN, COLOR a CREATE - štyri pavilóny, ktoré ukazujú schopnosť spoločnosti Saint-Gobain inovovať, a tiež potvrdzujújej bohaté skúsenosti s materiálmi, predovšetkým s tými stavebnými.

Pavión LOOK je oslavou tradície Saint-Gobain v oblasti výroby skla. Je tvorený zrkadlami s LED osvetlením pre dezorientáciu zmyslov a objavovaní nových perspektív, V priebehu dňa ragujú jeho vonkajšie prvky na meniace sa nebo, mraky a slnečné žiarenie. V noci sa potom z pavilónov stáva neustále sa meniacia svetelná kocka. Vo vnútri pavilónu sa návšetevníci vydajú na výpravu do srdca materiálov a vedy. Uvidia celú radu svetelných efektov, kaskádových výjavov a budú počuť neobvyklé zvuky.

Pavlón LISTEN je logicky venovaný akustickým materiálom skupiny. Táto kocka obložená zvukovou izoláciou vezme návštevníkov na interaktívny výlet zvukovo-priestorovými technológiami, pričom budú konfrontovaní s dočasnou dezorientáciou zmyslov. 

Pavilón COLOR je akýsi kolotoč tvorený dvoma sklenenými mobilnými súosými kruhmi a štruktúrami mnohých farieb. Tento kaleidoskop v ľudskom meradle demonštruje konvergenciu medzi dvetlom, farbami a štruktúrami skla. Vo dne i v noci prenáša svojich návštevníkov so snového sveta tvoreného mnohými farbami. 

Pavilón CREATE je špirálovité schodisko evokujúce stúpanie nahor. Z architektonického hľadiska vyzdvihuje tento pavilón technickú vyspelosť a výkon materiálov Saint-Gobain. V noci sú ostré hrany lemované LED osvetlením, ktoré evokuj futuristický pohyb. Vo vnútri potom štvorce z optických vláken a laserové lúče vytvárajú neustále sa meniaci priestor. 

Paity pavilón ponúkne návštevníkom príležitosť zoznámiť sa s históriou Saint-Gobain, jej činnosťou i stratégiou. Prístup do všetkých pavilónov je zdarma. 

Fotoalbum tu.