Program Multi Comfort predstavuje nový spôsob budovania a výstavby.

Certifikácia

Prečo certifikovať?

Vzhľadom na rastúci dopyt po environmentálnej certifikácii budov na Slovensku, nájomcovia administratívnych a iných budov ju očakávajú a vyžadujú z dôvodu preukázateľných výhod ako sú zdravšie vnútorné prostredie, akustický komfort, ľahký prístup k hromadnej doprave a pod. Prenajímatelia ocenia nižšie prevádzkové náklady na energie a vodu a vyššiu obsadenosť. Z pohľadu developera má certifikovaná budova vyššiu hodnotu.

 

Výhody spolupráce so Saint-Gobain

 

 • Prístup k know-how a technickému poradenstvu  odborníkov zo Saint-Gobain
 • Podpora marketingových a PR aktivít u certifikovaných stavieb
 • Dom postavený v súlade s týmto štandardom má na trhu s nehnuteľnosťami vyššiu hodnotu
 • Široké portfólio digitálnych nástrojov, ktoré zefektívnia prípravu projektu
 • Certifikát o splnení štandardov má pre konečného užívateľa vysokú pridanú hodnotu

 

Model spolupráce so Saint-Gobain
 • Projekt a dokumentácia

  Vlastný technický a projekčný tím odborníkov a technických pracovníkov vám pomôže s prípravou projektovej dokumentácie. 

 • Príprava a realizácia stavby

  Sme pripravení poskytnúť vám poradenstvo priamo na stavbe a budeme sa aktívne zúčastňovať kontrolných dní. Pripravíme vám školenia a tréningy pre realizačné firmy a naučíme ich profesionálne pracovať s našimi materiálmi.

 • Obchodné podmienky

  K dispozícii vám bude kontaktná osoba, s ktorou budete môcť riešiť vaše požiadavky ohľadne obchodu a dodacích podmienok. Pomôže vám s materiálovými a cenovými kalkuláciami, či s riešením objednávok a logistiky. V prípade potreby zabezpečí prepojenie na našich obchodných partnerov -distribútorov stavebných materiálov. V spolupráci s nimi vám poskytneme zaujímavé objektové zľavy.

 • Certifikácia, testovanie a meranie parametrov budovy

  Naša spoločnosť disponuje odborníkmi na environmentálnu certifikáciu budov, vďaka skúsenostiam vám pomôžeme získať dostatočný počet bodov pre certifikáciu LEED a BREAM. Väčšina našich výrobkov má kompletné portfólio certifikátov vrátane EPD.

 • Poradenstvo a služby

  K dispozícii vám bude jeden projektový manažér, s ktorým budete môcť riešiť vaše požiadavky. V rámci dodávok vám poskytneme zaujímavé objektové zľavy a sprostredkujeme vám dodávateľa – distribútora stavebných materiálov.

4 Piliere Multi Comfortu