Program Multi Comfort predstavuje nový spôsob budovania a výstavby.