Skupina Saint-Gobain ako vedúca spoločnosť v oblasti udržateľného bývania habitat v stavebníctve je presvedčená o tom, že nesie zodpovednosť za podporu neziskových organizácii v oboroch súviasiacich so stratégiou Skupiny.