Pridané 17. Marec, 2016
Obal domu nie je len o ľúbivej schránke. Dátum / Issue date: 17.03.2016 Publikácia / Publication: Eurostav Strana / Page: 18 Náklad / Circulation: 6000