Pridané 21. Apríl, 2016
Novinka na kontaktné zateplenie fasád s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, dobrými akustickými vlastnosťami, spĺňajúca maximálne požiadavky na požiarnu bezpečnosť.

ISOVER uvádza na trh novú fasádnu dosku z minerálnej vlny na báze skleného vlákna. Doska obsahuje nové organické spojivo na rastlinnej báze, ktoré značne znižuje emisie VOC. Vlastnosti nového izolačného materiálu bolo možné si osobne vyskúšať na školeniach, ktoré spoločnosť ISOVER organizovala v mesiaci február.

Nový typ izolačnej dosky určenej na kontaktné zateplenie fasád ponúka výnimočné tepelnoizolačné vlastnosti v kombinácii s výrazne nižšou hmotnosťou, ktorá je o viac ako 50 % menšia ako pri bežnej minerálnej izolácii. Ďalšími prednosťami izolácie ISOVER Clima 34 G3 je zjednodušená manipulácia a aplikácia, vysoká protipožiarna odolnosť, vynikajúce akustické parametre izolácie. Vďaka vysokému podielu recyklovaného skla, až 80 %, je izolácia obzvlášť vhodná pre ekologické stavby.