Naša ambícia v Saint-Gobain

Vo všetkom, čo robíme, sa riadime naším zámerom: Making the World a better Home. Pre všetky podniky na stavebných trhoch premieňame náš účel na strategický záväzok a konkrétne kroky: Staráme sa o to, aby sme stavali lepšie.

Záleží nám na budovaní lepších prostriedkov, byť na strane našich zákazníkov a partnerov, aby sme inovovali a pomáhali navrhovať, stavať a renovovať lepšie budovy, ktoré znižujú dopady na našu planétu, zlepšujú zdravie a pohodu ľudí a prinášajú nižšie náklady a vyššiu hodnotu; poskytovať našim zákazníkom inovatívne riešenia na zlepšenie ich výkonnosti a podporu ich cesty k väčšej udržateľnosti; obhajovať lepšie budovanie s cieľom urýchliť transformáciu trhu. Vďaka našej 350-ročnej histórii a synergiám medzi našimi rôznymi podnikmi, špecializovanými značkami a zručnosťami chceme demonštrovať naše myšlienkové vedenie a byť preferovaným partnerom, ktorému záleží na lepšom stavebníctve.

Cieľ súťaže

Cieľ súťažeVeríme, že budovy môžu a mali by byť kvalitnejšie a udržateľnejšie. Záleží nám na maximalizácii zdravia a pohody pre každého a kdekoľvek – a zároveň minimalizovať dopad na životné prostredie počas životnosti budovy.

Univerzity pripravujú budúce generácie a študenti už teraz budujú našu budúcnosť. Teraz ju dokážeme budovať spolu.

Cieľom študentskej súťaže architektúry je pripraviť projekt založený na trvalej udržateľnosti, v prospech ľudí a planéty. Budovy budú vysoko energeticky účinné, nízkouhlíkové a svojim obyvateľom poskytnú pohodlné prostredie, aby sa všade vytvorili lepšie priestory na život, prácu a voľný čas.

Ako súťaž prebieha?

Každý rok si Saint-Gobain vyberá krajinu s architektonickou výzvou a veľmi úzko spolupracuje s miestnou samosprávou na vypracovaní úlohy, ktorá bude riešiť skutočné sociálne a kultúrne problémy. Študenti z rôznych univerzít z celého sveta prinášajú svoje najlepšie nápady, ako súťažiť a vyhrať jednu z cien tejto medzinárodnej súťaže.

  1. Národná scéna: Súťaž proti ostatným študentom z univerzít tej istej krajiny. Najlepší projekt bude súťažiť na medzinárodnej scéne.

  2. Medzinárodná scéna: 3-dňové podujatie pre víťazov národných etáp súťažiacich proti sebe s rovnakou súťažnou úlohou.

Kto sa môže zúčastniť?

Typy štúdia

Študenti architektúry, dizajnu, stavebníctva alebo iných príbuzných odborov.

Rok štúdia

Všetci študenti 1. až 6. ročníka štúdia, ktorí sa zúčastňujú akademického roka súťaže. Zúčastniť sa môžu študenti na štipendijných a výmenných programoch.

Lokalizácia tímu

Účastníci reprezentujú univerzitu a krajinu, kde v čase súťaže študujú.

Zloženie tímu

Študenti sa môžu zúčastniť ako jednotlivci alebo v tímoch do 3 členov.

Kritériá posudzovania

50 %

20 %

20 %

10 %

Architektúra

Dokonalosť dizajnu, funkčný koncept a regionálne aspekty, dispozičné riešenie.

Technické kritériá

Konštrukcie spĺňajú kritériá Saint-Gobain (uhlík a energia, zdroje a cirkulácia, zdravie a blahobyt), ako aj požiadavky na požiarnu bezpečnosť.

Konštrukčné detaily

Kvalita a konzistentnosť navrhnutých konštrukčných detailov s ohľadom na stavebnú fyziku (tepelné a akustické mosty, vzduchotesnosť a manažment vlhkosti).

Použitie produktov

Správne používanie a uvádzanie produktov a riešení Saint-Gobain v projekte.

Zadanie súťažnej úlohy

Každý rok vyberá Saint-Gobain architektonickú výzvu, aby svojim účastníkom z celého sveta adresovala skutočnú úlohu vo vybranom meste.
Pred spustením súťaže je súťažná úloha predložená na schválenie profesorom zo zapojených univerzít počas podujatia "Deň učiteľov". Majú možnosť prispieť k vytvoreniu výzvy, na ktorej študenti postavia svoj projekt.

Tento rok budú môcť študenti svoju kreativitu a znalosti o koncepte Multi Comfort uplatniť pri návrhu revitalizácie mestskej časti druhého najstaršieho mesta v Európe, v Portugalskom Lisabone. Oblasť patriaca radnici mesta bude okrem rezidenčnej funkcie obohatená aj o kultúrne aktivity.

Kompletné zadanie nájdete tu: Zadanie súťažnej úlohu študenstkej súťaže.

Štatút súťaže: Štatút medzinárodnej študentskej súťaže 2023