Program Multi Comfort predstavuje nový spôsob budovania a výstavby.

MULTI COMFORT BUILD IN

Saint-Gobain ako jedna z najinovatívnejších firiem na svete prináša koncept udržateľných a užívateľsky komfortných stavieb   Multi Comfort BUILD IN.

  • Prinášame unikátne riešenia pre multikomfortné domy -  pre komfortný pocit a užívanie interiérov domov, bytov, kanceláriách a verejných priestorov.
  • Filozofia skupiny Saint-Gobain vychádza z toho, že priestor, v ktorom žijeme a pracujeme, vnímame všetkými zmyslami.
  • Saint-Gobain ponúka komfortné riešenia pre užívateľsky pohodlnejšie a nákladovo efektívnejšie stavby.

MULTI COMFORT TOOL BOX

Multi Comfort TOOL BOX zabezpečuje komfort v celom procese navrhovania stavby. Ide o  komplexnú platformu pozostávajúca z ľudí, nástrojov a aplikácii, ktoré zjednodušia celý proces dizajnovania, realizácie a kontroly stavby.

Saint-Gobain ponúka:

  • Špecialistov Saint-Gobain v rôznych oblastiach ako BIM, udržateľnosť, suchá výstavba, akustika a podobne. Pozrite si zoznam Špecialistov Saint-Gobain.
  • Spoluprácu externých špecialistov (spolupracujeme s univerzitami + odbornými združeniami). Pozrite si zoznam spolupracujúcich špecialistov a inštitúcii.
  • Súbor nástrojov, aplikácií pre argumentáciu, meranie a kontrolu. Pozrite si zoznam nástrojov.
  • Multi Comfort CAMPUS – e-learningovú platformu, ktorá vám pomôže naučiť sa ako navrhovať komfortné stavby. Navštívte našu stránku kde nájdete všetko o Multi Comfort CAMPUS.

Čo nám Multi Comfort prináša?

Fyzické zdravie

Fyzické zdravie

Zdravotne nezávadné prostredie je prvým predpokladom k tomu, aby nám bolo dobre. Znižuje riziko alergií, chráni nás pred ochoreniami a je pre nás bezpečné.

Jednoduchší život

Jednoduchší život

Nestarajme sa o veci, ktoré riešiť nemusíme. Vetranie, kúrenie, kontrola vlhkosti, to všetko už dnes zvládne moderný dom sám. A my získame čas na užívanie si života. 

Psychickú pohodu

Psychickú pohodu

Prostredie, v ktorom trávime svoj čas, ovplyvňuje naše pocity. Ak sme v pohode, je náš deň hneď krajší, máme lepšiu náladu a viac energie.

Bývanie sa oplatí

Bývanie sa oplatí

Multikomfortný dom je energeticky úsporný, a tak znižuje výdaje za energie na jeho prevádzku.

Udržateľnú výstavbu

Udržateľnú výstavbu

Stavby, ktoré šetria prírodné zdroje a neznečisťujú životné prostredie

Spôsob overenia a potvrdenia

Spôsob overenia a potvrdenia

Súbor nástrojov pre návrh, meranie a overenie kvality stavieb.

Komfort pri príprave, návrhu a realizácii stavieb

Komfort pri príprave, návrhu a realizácii stavieb

Súbor nástrojov pre návrh stavieb zahŕňajúci aj platformu existujúcich návrhov.

Miroslav Zliechovec
Miroslav Zliechovec
Business Development Manager