Za úspechom Saint-Gobain stoja zamestnanci. Ich neustály rozvoj a vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou našej DNA.

Rozvoj zamestnancov

Saint-Gobain

KORPORÁTNE ŠKOLENIA

Spoločne zdieľame vedomosti a skúsenosti naprieč krajinami a spoločnosťami Saint-Gobain, o čom svedčí prepracovaný systém vzdelávania Skupiny.

E-LEARNING

Digitalizujeme vzdelávanie! Naša e-learningová platforma umožňuje zamestnancom prístup ku školeniam kedykoľvek podľa potreby z PC alebo mobilného zariadenia.

ODBORNÉ ŠKOLENIA

Odbornosť zamestnancov je jedným z pilierov Saint-Gobain. Dbáme o to, aby boli naši zamestnanci preškolení vo svojom odbore.

SOFT SKILLS

Komunikácia, vedenie ľudí, či rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a ďalšie mäkké zručnosti tvoria kultúru Saint-Gobain, a preto sú súčasťou nášho vzdelávacieho programu.

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE

Rozvíjame potenciál našich zamestnancov. Organizujeme kurzy vzdelávania cuzdích jazykov, ktoré sú v prípade potreby prispôsobené na mieru.