Máme viac ako 400 zamestnancov a vieme, že sú naším najväčším bohatstvom. Neustále sa usilujeme o zlepšovanie pracovného prostredia a motivačného programu v našej spoločnosti. Poskytujeme benefity, ktoré majú zmysel a rôznorodécho charakteru, aby si každý našiel to čo mu najviac vyhovuje.

Benefitný program

Saint-Gobain

ODMEŇOVANIE

Odmeňujeme zamestnancov pri pracovnom a životnom jubileu, aj pri významných rodinných udalostiach, ako sú svadba a narodenie dieťaťa.

Vážime si dlhodobých a verných zamestnancov a preto poskytujeme jednorazovú finančná odmena pri pracovnom jubileu pre zamestnancov, ktorí nepretržite odpracovali v danom roku:

 • odpracovaných 5 rokov = odmena 150 €
 • odpracovaných 10 rokov = odmena 350 €
 • odpracovaných 15 rokov = odmena 500 €
 • odpracovaných 20 rokov = odmena 750 €
 • odpracovaných 25 rokov = odmena 1000 €
 • odpracovaných 30 rokov = odmena 500 €.
   

Dávame tiet jednorazovú odmenu pri životnom jubileu zamestnanca, ktorý v danom roku dosiahol:

 • 50 rokov = odmena 250 €
 • 60 rokov = odmena 250 €.
   

Spoločne sa tešíme pri významných rodinných udalostiach a dávame:

 • finančný príspevok pri svadbe vo výške 250 € a
 • pri narodení dieťaťa vo výške 250 €

Otcovi pri narodení dieťaťa poskytneme 3 dni plateného voľna na zabezpečenie aktivít súvisiacich s narodením dieťaťa.

Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi rozdiel medzi vyplácaným materským príspevkom a priemerným mesačným zárobkom do 100 % výšky jeho priemerného zárobku počas prvých 14 týždňov materskej dovolenky zamestnanca – minimálne však 500 eur spolu.

 

Na základe výsledkov a úspechov spoločnosti odmeňujeme formou koncoročnej odmeny.

ZDRAVIE

Záleží nám na zdraví a zdravom životnom štýle našich zamestnancov. Okrem pravidelných lekárskych prehliadok plne hradíme životné a úrazové poistenie - po skúšobnej dobe plná úhrada príspevku na úrazové a životné poistenie MET Life.

Každoročné organizujeme "Deň zdravia" plný aktivít a poradenstiev venovaných zdraviu zamestnancov a zdravému životnému štýlu. Organizujeme masáže z oblasti fyzioterapie a reflexnej terapie a naši zamestnanci sú pravidelnými darcami krvi. Zároveň tiež majú možnosť vstúpiť do programu MultiSport, čím ich motivujeme k pohybovo-športovým aktivitám.

 

Zamestnancom prispievame na Doplnkové dôchodkové sporenie, tzv. tretí pilier Doplnkového dôchodkového systému (DDS), ak odpracovali nepretržite v spoločnosti:

1 – 9,99 roka = vo výške 15 € mesačne

10 – 19,99 roka = vo výške 20 € mesačne

viac ako 20 rokov = vo výške 30 € mesačne.

 

Pri hospitalizácii zamestnanca počas prvých 10 dní je 100 % hradená PN.

AKTIVITY

Organizujeme rôzne firemné aktivity a teambuildingy mimo firemných priestorov, čím budujeme vzťahy zamestnancov a navzájom sa bližšie spoznávame. V závere roka organizujeme vianočný večierok plný spievodných aktivít a zábavy.

STRAVOVANIE

Zabezpečujeme stravné lístky s príspevkom zamestnávateľa nad rámec zákona, pričom ich hodnota sa pravidelne prehodnocuje a aktualizuje.

Pravidelne organizujeme firemné raňajky na rôzne témy podľa obdobia v roku či chuti alebo nápadov našich zamestnancov. V rámci spoločnosti ponúkame zamestnancom výbornú kávu a staráme sa o pitný režim. 

STAVEBNÝ MATERIÁL

Sme spoločnosť vyrábajúca a predávajúca stavebné materiály, a preto našim zamestnancom umožňujeme nákup stavebného materiálu za zvýhodnené zamestnanecké ceny od všetkých našich značiek - Ecophon, Glassolutions, ISOVER, PAM, Rigips, Sekurit a Weber. Podporujeme ich pri rekonštrukcii, či výstavbe nového bývania.

VZDELÁVANIE A PROFESIJNÝ RAST

Organizujeme jazykové kurzy a rôzne typy školení, čím rozvíjame potenciál našich zamestnancov.

Podporujeme inovatívnosť a kreativitu, individuálne hodnotíme a odmeňujeme výkonnosť zamestnancov.

Podporujeme možnosti kariérneho rastu a internú mobilitu zamestnancov v rámci celého Saint-Gobain.

V rámci programov Young Talents podporujeme možnosti kariérneho rastu a internú mobilitu zamestnancov v rámci Skupiny Saint-Gobain.

 

Ponúkame jedinečnú možnosť každoročne investovať do kapitálu spoločnosti s až 50 % príspevkom zamestnávateľa v rámci programu PEG a stať sa tak akcionárom Saint-Gobain.