Saint-Gobain používa lokálne alebo recyklované suroviny, pracuje s vodou riediteľnými hmotami a usiluje o absolútnu zdravotnú nezávadnosť všetkých svojich produktov. Má zavedený systém environmentálneho manažmentu a vyberá si dodávateľské firmy s rovnako zavedeným systémom. Výrobky Saint-Gobain sú vybavené bezpečnostnými informáciami, dokumentáciou EPD - environmentálne prehlásenie o produkte a ďalšími dokladmi osvedčujúcich ich kvalitu z pohľad šetrného stavebníctva.

Pre zelené budovy a ich certifikáciu boli preto pripravené dôkazdy o prínosoch používania výrobkov Saint-Gobain. Tieto dôkazy sú spracované s ohľadom na konkrétne certifikačné systémy budov. Sady dokumentácii, ktoré prevádzkujú jednotlivé produkty, uľahčia projektovému tímu úspešnú certifikáciu budovy.

EPD poskytujú komplexné informácie o dopadoch výrobkov na životné prostredie. Sú založené na vedeckej metóde posudzovania výrobkov v celom ich životnom cykle (LCA) a tieto produktové prehlásenia sú základom k environmentálnemu hodnoteniu celej budovy (kredit MRc1). Väčšina výrobkov Saint-Gobain má spracované environmentálne prehlásenia o produkte na základe podrobnej analýzy LCA.

Odrazom súčasného vývoja sú nové verzie globálne rozšírených environmentálnych systémov hodnotenia budov LEED a BREEAM, ktoré kladú veľký dôraz na hodnotenie vplyvov budovy na životné prostredie a zdravie a spokojnosť ich užívateľov, a to v celom životnom cykle budovy, od pôvodu nových meteriálov cez proces výstavby, ich využívania až po dopady ich budúcich prestavieb alebo likvidácie.

REFERENCIE

Jednotlivé výrobky i ucelené systémy produktov divízi Skupiny Saint-Gobain sa na Slovensku aj v Českej republike podielali na viacerých budovách certifikovaných systémami LEED a BREEAM. Výhodou systémov je komplexnosť ponúkaných riešení vychádzajúcich zo spolupráce a dlhoročnej medzinárodnej skúsenosti. Svojim partnerom Saint-Gobain zaručuje individuálny prístup, pomoc pri príprave a realizácii projektov a maximálne nasadenie každého zamestnanca pri poskytovaní služieb k zaisteniu dodávok materiálov.

CERTIFIKÁTY

NA STIAHNUTIE

ENVIRONEMNTÁLNA CERTIFIKÁCIA BUDOV                                                                                                                                                                 

                         

WELL