Nadácia Saint-Gobain

Iniciatíva Saint-Gobain Foundation bola založená v roku 2008 a venuje sa solidárnej činnosti vo Francúzsku aj v zahraničí, v oblastiach, ktoré sa týkajú stratégie udržateľného bývania. Spolieha sa na záväzok zamestnancov spoločnosti Saint-Gobain, pretože každý jeden projekt musí byť sponzorovaný jedným alebo viacerými zamestnancami Skupiny. Solidarita je jednou zo zásad správania a konania Skupiny, a preto je jej najväčšou hodnotou. Nadácia je neoddeliteľnou súčasťou našej politiky spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR).

Ako Nadácia pomáhá?
1. Podporuje mladých ľudí v zapojení sa do prefesného života.

2. Buduje, zlepšuje alebo renovuje sociálne bývanie vo verejnom záujme a prispieva k jeho energetickej účinnosti a ekologickému dopadu.

Projekty môžu byť sponzorované súčasnými zamestnancami, zamestnancami v dôchodku alebo neziskovými organizáciami a musia sa dotýkať okrajových alebo znevýhodnených skupín obyvateľstva. Nadácia poskytuje finančnú podporu projektom, ktoré vyberá komisia. Spoločnosti v Skupine Saint-Gobain môžu dodať stavebné materiály a / alebo technické znalosti. Nadácia nepodporuje žiadnu asociáciu ani organizáciu, ale pokrýva náklady na prácu, služby a školenia.

Pierre-André de Chalendar
Pierre-André de Chalendar
predseda predstavenstva Saint-Gobain

Našou ambíciou je, aby čo najväčší počet ľudí získal pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Domnievame sa, že prístup k atraktívnym a zdravým domovom má spoločenskú hodnotu - to vnímame ako kľúčový faktor pri integrácii najchudobnejších ľudí v našej spoločnosti.