Práca v Saint-Gobain musí byť synonymom pre bezpečné pracovné prostredie, kde každý môže naplniť svoj potenciál, bez toho aby bol vystavený akýmkoľvek zdravotným alebo bezpečnostným rizikám. Ochrana zdravia, bezpečnosti práce aj starostlivosť o životné prostredie sú povinnosťou každého z nás dnes a dennodenne v práci aj doma. Každý musí na svojej príslušnej úrovni prispieť k vyššej bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku, a primeranou mierou sa tiež zapojiť do iniciatív zameraných na starostlivosť o životné prostredie. Našim spoločným cieľom je konzistentne znižovať dopad našich aktivít na životné prostredie.